Om de verspreiding van COVID-19 in rust- en verzorgingstehuizen en de aanzienlijke sterftecijfers in deze instellingen terug te dringen, worden over het hele land inwonenden en personeel getest op COVID-19. Het gaat om 210.000 testen die zullen worden uitgevoerd van nu tot en met eind april. Ook de Externe Diensten voor Preventie en bescherming op het werk worden betrokken bij de uitvoering van deze tests, in Wallonië en Brussel.  

Arbeidsartsen testen het personeel

De Externe Diensten voor Preventie en bescherming op het werk (arbeidsgeneeskunde) werden door het Waals Gewest en het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest betrokken om mee te werken aan de uitvoering van de tests in de rust- en verzorgingstehuizen in Wallonië en Brussel. AViQ verzorgt de coördinatie in het Waals landsgedeelte, Iriscare in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest. 

De coördinerende artsen van de tehuizen zijn verantwoordelijk voor het testen van de inwoners, terwijl de arbeidsartsen instaan voor het testen van de personeelsleden. De arbeidsartsen kunnen eveneens de coördinerende artsen bijstaan bij het testen van de inwoners, wanneer de omstandigheden hierom vragen. 

 

Samenwerking van alle Externe Diensten die aangesloten zijn bij Co-Prev

De medewerking van de arbeidsarts aan de grootschalige testing in de rust- en verzorgingstehuizen is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen alle Externe Diensten die actief zijn in Wallonië en Brussel. Dat de Externe Diensten in deze een rol toebedeeld krijgen, ligt helemaal in het verlengde van hun wettelijke opdrachten, zoals omschreven in de Codex over het Welzijn op het werk : het waken over de gezondheid, veiligheid en het psychosociaal welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Het nagaan of een werknemer wel of niet kan werken behoort dan ook tot de dagdagelijkse taken van onze arbeidsartsen en de verpleegkundigen die hen ondersteunen. 

 

Dank aan degenen op het terrein

Met dit bericht willen de Externe Diensten graag hun dank uitdrukken aan de artsen en verpleegkundigen die zich opgegeven hebben om vrijwillig deel te nemen aan de uitvoering van deze testen en aan de personen uit de sector zelf, die het uiterste hebben gedaan om deze actie op een recordtempo op poten te zetten. 

 

Meer informatie

Fabienne Defrance
Directeur Sales & Communication Cohezio
Fabienne.defrance@cohezio.be
0499/588.300