Testing: het onzichtbare werk
Thematische artikels 08 juni 2020

Testing: het onzichtbare werk

We keren even terug naar begin april 2020. De lockdown is intussen al meer dan drie weken geleden van kracht geworden. Sommige van onze medewerkers zijn het telewerk nog niet helemaal gewoon, terwijl anderen al opnieuw het terrein op moeten. En daar is een goede reden voor: we hebben hen nodig voor het uitvoeren van duizenden COVID-testen, eerst in de rusthuizen en daarna in wooninstellingen voor personen met een handicap en in opvangcentra voor mensen met psychiatrische problemen.

Een hommage aan iedereen die heeft meegewerkt aan deze bijzondere campagne.

Eind maart kondigt de federale regering aan dat er tienduizenden testen moeten worden uitgevoerd, vooral in de rusthuizen.

Op dat ogenblik kennen we de omvang van de epidemie nog niet. De oversterftecijfers in België blijven maar stijgen. Het is het moment waarop de sfeer het meest drukkend en stresserend is, en iedereen al dan niet drager kan zijn van het virus.

De gewesten krijgen de opdracht om de grootschalige testing op het terrein te organiseren. Ze zullen dat elk op hun eigen manier doen, maar Cohezio zal in elke aanpak een rol te spelen hebben.

Aan de Waalse kant neemt het agentschap AVIQ (agence pour une vie de qualité) contact op met Cohezio. Het agentschap wil deze opdracht graag toevertrouwen aan de EDPBW’s. Cohezio wordt aangeduid als coördinerende EDPBW voor Wallonië. Met andere woorden: Cohezio ontvangt alle benodigde testen (geleverd door de federale regering) en organiseert de verdeling ervan onder de externe diensten. Elke EDPBW zal dan zorgen voor het testen van het personeel (en soms ook de bewoners, wanneer de directie van de instelling aangeeft dat daar nood aan is) van de instellingen die klant zijn.

 

Cohezio, coördinator van de EDPBW’s in Wallonië

Gezien de omvang van die taak is er een ruimte nodig voor dit coördinerende werk. Op de benedenverdieping van de maatschappelijke zetel in Madou te Brussel wordt de Academy-zaal ingericht als hoofdkwartier voor de testing.

Afgesproken wordt dat het AVIQ de lijst met de te testen instellingen opstuurt een week voordat het medisch personeel van alle EDPBW’s ter plaatse gaat. Dat is een haalbare kaart. In de praktijk ontvangen onze Operations Managers (Pedro Vieira Da Silva en Koen D’Haemers) die lijst vaak pas vrijdagavond. Dat is krap als je weet dat je nog moet zorgen voor de organisatie van de teams die de volgende dinsdagochtend al het terrein zullen worden opgestuurd. Voordat er ook maar iets wordt gecommuniceerd, kijken onze Operations Managers de lijst na om die beter leesbaar te maken. Ze is namelijk erg technisch, wat zou kunnen leiden tot kostbaar tijdverlies en zelfs tot fouten. En het is nu echt geen moment om fouten te maken.

Zodra de lijst is gedeeld met alle EDPBW’s, zorgt onze Medical Manager Process & Development, dr. Pascal Liénard, voor de interne voorbereiding, zodat zijn collega-verpleegkundigen en -artsen in staat zijn om de testen uit te voeren. Eerst en vooral: hoe moet die test correct worden uitgevoerd? De bewegingen moeten precies zijn, om de patiënten niet te verwonden. Er wordt een tutorial bezorgd aan de medische teams. Vervolgens maakt het management elke dag de inschrijvingen van de instellingen klaar op het CyberLab-platform. Die administratieve stap is van doorslaggevend belang opdat de opvolging van de resultaten in de best mogelijke omstandigheden zou kunnen gebeuren. 

Ook in elke zone is het druk. Onze Waalse Zone Managers ontvangen de lijsten en moeten dan binnen een recordtijd de planning van hun medewerkers, artsen en verpleegkundigen opnieuw organiseren.

 

Dagelijkse levering van de testen

Elke dag worden er tientallen dozen met testen geleverd op de Bischoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel. Meestal wordt er in twee keer geleverd: ‘s middags en om 15u. Vanaf dat moment is het er een drukte van belang. De logistieke diensten  van de verschillende externe diensten komen hun materiaal halen. Ook bij ons legt onze logistieke dienst honderden kilometers af voor het bezorgen van de dozen met testen die onze teams moeten uitvoeren.  

 

Alles lijkt gesmeerd te verlopen, maar toch valt de stress niet weg. Er komen meldingen binnen dat de wattenstokjes voor de staalnames van slechte kwaliteit zijn. En soms is het aantal geleverde testen onvoldoende. Verder zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen, die bij de testkits worden geleverd, vaak van matige kwaliteit…  Probleem nummer 1: er wordt in geen geval gewerkt met gebrekkige testen. Op een dag worden er zelfs meer dan dertig dozen teruggestuurd om ze te vervangen door kwalitatieve testen. Probleem nummer 2: 400 extra testen worden geleverd om te vermijden dat de marge bij het ontvangen en verder verdelen van de testen te klein wordt. Probleem nummer 3: de teams zijn op zoek naar bijkomende persoonlijke beschermingsmiddelen.

’s Anderendaags, terwijl dit voorbereidende werk voor de uitvoering van de testen opnieuw begint, komen de medische teams in actie en trekken ze naar de verschillende instellingen die op de lijst worden vermeld.  

Enkele medische teams stuurden ons foto’s waarop ze met een glimlach de lens in kijken. Dat vermoeden we tenminste, want die lach gaat schuil achter hun mondmaskers. Maar dat wil niet zeggen dat alles zonder meer vlotjes is verlopen. Sommige mensen in de instellingen waren echt ontredderd. Bewoners, maar ook personeelsleden. Die testen waren geen louter technische en medische handelingen…

 

Een heel andere organisatie in het Vlaams Gewest

Ook in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kwam Cohezio in actie, maar op een andere manier. De gewestelijke overheden hebben de coördinatie van de testing niet gedelegeerd aan de EDPBW’s. In plaats daarvan lieten ze de instellingen kiezen wie de testen zou uitvoeren.

Dit zette een grote tijdsdruk op onze medewerkers. Soms werd er contact opgenomen met klanten minder dan 24u voordat de interventie ter plaatse zou doorgaan… Hadden ze de uit te voeren testen ontvangen? Beschikten ze over beschermingsmiddelen voor het medisch team? Hadden ze een personeelsregister? Hun rijksregisternummer? …

Ter plaatse bij onze klanten treffen we onze verpleegkundigen aan, bijgestaan door een arbeidsarts. Sommige van onze collega’s maakten uitzonderlijk lange werkdagen. Hun toewijding en hun professionaliteit, ondanks de vermoeidheid, zijn bewonderenswaardig.

En dan, binnen de 48 uur, komen de resultaten binnen op het platform CyberLab. Een klein aantal testen blijkt positief. Onze arbeidsartsen nemen nu telefonisch contact op met elk van die werknemers die positief hebben getest en/of met een collega in de instelling, om te praten over de situatie en over wat er moet worden gedaan om de gezondheid en veiligheid van iedereen te garanderen.  

 

Een beproeving en een historische cohesie

Elke dag was een race tegen de klok. Er was amper nog verschil tussen zaterdag en vrijdag, of tussen 1 mei en een gewone weekdag, met meer dan 17 instellingen om te bezoeken die dag. Maandag 8 juni zou (normaal gesproken) voor de teams van Cohezio de laatste interventiedag zijn in het kader van de grootschalige testing.

Moeilijke situaties waarmee we te maken kregen, dwongen veel medewerkers ertoe om hun reserves aan te spreken, maar het heeft ook geleid tot iets heel moois, namelijk een ongelooflijke solidariteit tussen alle teams, die nog hechter zijn geworden door een cohesie die deze ongeziene beproeving heeft doorstaan.  

België heeft lange tijd om acht uur ‘s avonds geapplaudisseerd voor de personen die nog steeds aan het werk bleven op het terrein. En het personeel van Cohezio maakte daar ook deel van uit. Vandaag applaudisseren we nog luider voor hen. Ook willen we onze klanten bedanken voor hun goede medewerking en begrip gedurende deze moeilijke tijden.  

16.197 testen

Cohezio heeft in totaal 16.197 testen uitgevoerd

Deze screeningscampagne is op 15 april gelijktijdig gestart in de rusthuizen van de drie gewesten van het land. Er werden respectievelijk 8.544 testen uitgevoerd in 157 instellingen in Wallonië, 1.250 testen in 15 instellingen in Brussel en 2.000 testen in 16 instellingen in Vlaanderen. Die eerste fase van de testing werd afgerond begin mei voor Wallonië en eind mei voor Brussel en Vlaanderen. 

Meteen na de rusthuizen trokken onze teams naar de opvanginstellingen in de gehandicaptensector, waar 2.795 testen werden uitgevoerd in 58 Waalse instellingen. In Vlaanderen ging het om één enkel instituut, met 140 testen. In Brussel daarentegen hebben we geen testen uitgevoerd in de gehandicaptensector, maar wel bij daklozen. Onze medewerkers bezochten daarvoor 11 verschillende plaatsen om er 950 personen te testen.

Uiteindelijk zal deze screeningscampagne worden afgerond op 8 juni met de psychiatrische instellingen: dan zullen we in Wallonië 492 personen getest hebben in 19 verschillende instellingen en in Brussel 26 personen in 2 instellingen.

 

 

Valérie Neysen – Communication Officer
Fabienne Defrance – Directeur Sales & Communication