Tips voor de werknemers die actief blijven op het terrein
30 maart 2020

Tips voor de werknemers die actief blijven op het terrein

Ben je momenteel nog buitenshuis aan het werk, dat betekent dit dat je in deze tijden van COVID-19-crisis een cruciale en essentiële functie hebt: in de zorg, bij mensen thuis, in het ziekenhuis, in de kinderopvang, in voedingswinkels, in openbare ruimtes om onze veiligheid te garanderen, in het openbaar vervoer, in het technisch onderhoud, in de informatica die noodzakelijk is voor de goede werking van de bedrijven en dan zijn we ongetwijfeld nog velen vergeten!

Omdat je contact blijft hebben met andere personen buiten je eigen gezin, gebeurt het zeker wel eens dat je je angstig of bezorgd voelt in verband met je eigen gezondheid en de gezondheid van de mensen die je omringen. Dat is niet meer dan normaal.

De eerste maatregel die deze angst wat kan temperen, is zorgen voor een werkomgeving waarin je kunt blijven functioneren, rekening houdend met de door onze overheden aanbevolen hygiënische maatregelen (social distancing, het zeer regelmatig wassen van de handen, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en handschoenen, enz.). Zorg er dan ook voor dat je nauwgezet de gekregen instructies naleeft: ze hebben hun doeltreffendheid bewezen bij het verkleinen van het risico op besmetting.

Los van de talrijke blijken van solidariteit en erkenning die worden gedeeld via sociale media of op platformen en in groepen waar allerlei hulp wordt gevraagd en aangeboden, is het belangrijk om ook boodschappen van dankbaarheid te krijgen van je werkgever. Het is aan te bevelen dat hij je de ruimte kan bieden voor emotionele ondersteuning, door middel van praatgroepen via een telefonische supervisie met een psycholoog, een defusing (debriefing) of een microcoaching. Naast die ondersteuning is het ook belangrijk dat je werkgever luistert naar je noden en dat hij voor een concreet antwoord kan zorgen. Zich begrepen voelen tijdens een dergelijke periode is noodzakelijk.

Laat de angst zich voelen, aanvaard die dan als een natuurlijke reactie, erken die. Het is immers van fundamenteel belang om je emoties te koesteren, ze voldoende plaats te geven, ongeacht of ze zich nu uiten in de vorm van tranen of van woorden. Pauzeer dan enkele minuten terwijl je je concentreert op je ademhaling en voer enkele bewegingen uit (wandel, maak draaibewegingen met je armen of doe om het even wat).

Verdrijf negatieve gedachten door actie, bijvoorbeeld door een luchtje te scheppen, te koken, iemand op te bellen die je vertrouwt en die jou kan geruststellen. Alles is goed om los te komen van die disfunctionele gedachten die stress veroorzaken.

Concentreer je opnieuw op de taken die je moet uitvoeren: die zijn van essentieel belang, mensen hebben nood aan jouw diensten en je werk is heel zinvol, zeker in de huidige context.

Solidariteit tussen personeelsleden is ook belangrijk om de scherpe kantjes te verzachten van het gevoel dat ons drijft. In deze crisisperiode moet je op elkaar kunnen rekenen. Kunnen begrijpen dat een collega het op een bepaald moment zwaarder heeft en een deel van diens werk kunnen verdelen onder teamleden, zal worden geapprecieerd.

Ook het ontwikkelen van non-verbale tekenen van affectie via lichaamstaal kan helpen tijdens deze periode waarin al onze nauwe sociale contacten verboden zijn. Door als team die gebaren te bedenken of te creëren, zal het team alleen maar hechter worden.

Vergeet niet dat we van nature de neiging hebben om de ernst van de gevolgen van een situatie te overschatten en om ons vermogen om goed met die situatie om te gaan, te onderschatten.

Indien nodig kan je hulp vragen aan vertrouwenspersonen, je huisarts, de psycholoog van je bedrijf of van je externe dienst of aan je arbeidsarts. Aarzel niet om een beroep op hen te doen!

De arbeidsartsen en de preventieadviseurs psychosociale aspecten van Cohezio staan voor je klaar.
Contacteer hen op 02/533.74.88 of via sec.rim@cohezio.be.

Door dr. Cécile Surleraux,
arbeidsarts, en

Virginie Di Giamberardino,
preventieadviseur psychosociale aspecten