Vermijd post-vakantiestress !
Thematische artikels 04 september 2017

Vermijd post-vakantiestress !

Velen kennen de vrees voor de overvolle mailbox die wacht wanneer men terugkomt na de vakantie. In de arbeidspsychologische literatuur duikt her en der al de term “post-vakantie stress” op. In een vorig artikel hadden we het al over het gunstige effect dat vakantie kan hebben op het welzijn van de werknemer. Om hier ten volle van te profiteren moet je vermijden dat je bij het terugkomen naar het werk van het ene uiterste in het andere valt.

Het is aangewezen dat de eerste dagen niet al te druk of veeleisend zijn, zodat je geleidelijk aan terug naar het gebruikelijk werkritme kan komen. Zo niet, dan loop je het risico het gunstige vakantie-effect vroegtijdig af te breken. Enkele tips die kunnen helpen :

  • Bereid je afwezigheid voor. Werk taken af en regel overdracht van taken. Je kan eventueel een collega vragen je mailbox te beheren tijdens je vakantie. Maak goede afspraken. Voorzie overdracht en communiceer hierover met je collega’s
  • Vermeld in je out of office of je je e-mails leest of niet tijdens je verlof.
  • Sommigen kiezen ervoor sporadisch hun mailbox nog te openen tijdens de vakantie. Dit hoeft niet per se uit den boze te zijn onder de strikte voorwaarde dat het volledig vrijwillig gebeurt, in tijd beperkt blijft en niet te veel moeite kost. Het is ook noodzakelijk dat je met partner en gezin goede afspraken maakt. Kies een op voorhand afgesproken moment uit om dit te doen.
  • Na de vakantie : e-mails lezen hoeft niet de eerste taak te zijn. Vraag eerst je collega’s wat er zoal gebeurd is tijdens je afwezigheid.
  • Je kan bv. de mails die je tijdens de vakantie kreeg in een aparte map zetten en deze dan op een afgesproken moment behandelen, een beperkte hoeveelheid per keer. Je kan deze map op zijn beurt onderverdelen in urgent en minder urgent.

 

Bron : "Welkom terug, u hebt 4.358 nieuwe mails" De Standaard, 15 juli 2017.