De voorafgaande gezondheidsbeoordeling wordt uitgevoerd door uw preventieadviseur-arbeidsarts.

 

Voorafgaande gezondheidsbeoordeling : nadere uitleg

 

Voor wie ?

Voor alle werknemers die tewerkgesteld zullen worden in een werkpost waarvan de risicoanalyse heeft uitgewezen dat het een risicopost is.
 
 

Wanneer ?

Vòòr de blootstelling aan het risico of vòòr het ondertekenen van het contract (maximum 1 maand) indien de gezondheidsevaluatie de laatste stap is voor het tekenen van het contract.
 
 

Doel

Vermijden dat werknemers die daarvoor niet geschikt zijn omwille van hun gezondheidstoestand in een functie tewerkgesteld worden.
 
 

Praktisch

De werkgever vraagt het onderzoek aan bij Cohezio door het invullen van het formulier  Verzoek om gezondheidstoezicht .

Dit gezondheidsonderzoek omvat onder andere de volgende prestaties:

  • het uitvoeren en registeren van de professionele anamnese en de medische voorgeschiedenis
  • het algemeen klinisch gezondheidsonderzoek het opspeuren van onregelmatigheden en contra-indicaties voor de werkpost of activiteit
  • indien nodig wordt dit onderzoek aangevuld met bijkomende prestaties, zoals biologisch onderzoek of een radiografie.

 

Meer info

 

Contacteer ons