Na langdurig verplicht telewerk

 

Cohezio, uw partner bij uitstek
om u te helpen uw werknemers te laten terugkeren naar de werkplek
 

Voor COVID-19 zijn intrede deed, toonde het aanbieden van telewerk aan uw medewerkers, dat u een moderne visie had om het welzijn van de werknemers en de werking van het bedrijf te optimaliseren. De voordelen waren legio: een beter imago voor het bedrijf, een hogere productiviteit van de werknemers, een beter evenwicht tussen werk en privéleven, meer autonomie, minder verplaatsingen, enz.

Toen het verplicht werd door de COVID-19-pandemie, maakte de overmatige toepassing van telewerk echter ook de grenzen ervan duidelijk. Volgens de experten inzake welzijn op het werk van Cohezio is het noodzakelijk om de werknemers (geleidelijk aan en gedeeltelijk) te laten terugkomen naar het werk.

Deze terugkeer zal een uitdaging op zich zijn, die niet geïmproviseerd mag worden. Voor sommige werknemers zal de fysieke terugkeer naar het werk een opluchting zijn. Anderen dreigen dan weer te worden geconfronteerd met heel wat uiteenlopende blokkades, weerstand en moeilijkheden:

 • angst om samen met andere collega’s in hetzelfde lokaal te zitten,

 • angst om opnieuw het openbaar vervoer te nemen en/of vast te zitten in de files,

 • angst om aan productiviteit in te boeten,

 • moeite om de eigen "cocon" en de nieuwe gewoonten die ze zich hebben aangemeten, achter te laten,

 • wantrouwen wat betreft de naleving van de hygiënische maatregelen op kantoor,

 • angst om de hiërarchie of bepaalde collega’s terug te zien,

 • enz.

Al die verschillende complexe gevallen verdienen een weloverwogen en goed voorbereide aanpak, zodat uw medewerkers met een gerust gemoed opnieuw de weg naar hun werkplek vinden.

De experten van Cohezio zijn er om u te begeleiden, op een georganiseerde en multidisciplinaire manier.


Negatieve gevolgen van telewerken

Na maanden en maanden van verplicht telewerk worden de negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van de werknemers erg duidelijk. Ze werden meer bepaald aangetoond in de gezondheidsenquêtes van Sciensano.

Enkele van die gevolgen :

 • 30 % van de werknemers beweegt minder dan voor de periode van verplicht telewerk.
 • Personen die telewerken, hebben 3 keer meer kans op een sedentaire levensstijl dan personen die blijven werken zonder aan telewerk te doen.
 • 26 % van de werknemers is aangekomen, meer dan 30 % van de werknemers eet meer zoete en hartige tussendoortjes.
 • 75 % van de werknemers slaapt slecht, vooral tijdens een periode van telewerk.
 • Het gebruik van alcohol – tabak – drugs en kalmeringsmiddelen is toegenomen.
 • 63 % van de werknemers is ontevreden over het eigen sociale leven en voelt zich geïsoleerd.
 • 22 % van de werknemers lijdt onder angst en/of depressie, dat is dubbel zoveel als in 2018.

Die negatieve gevolgen voor de gezondheid zijn eigenlijk dezelfde als de gevolgen die worden vastgesteld bij personen in sociaal isolement. Sociaal isolement en telewerk leiden namelijk tot het sedentaire gedrag dat de veelbesproken "sitting disease" veroorzaakt, met een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden, cardiovasculaire aandoeningen, mentale aandoeningen, diabetes, musculoskeletale aandoeningen en ten slotte een verhoogd risico op het ontwikkelen van bepaalde kankers (vooral dikkedarmkanker en borstkanker).

Een andere vaststelling: digitale technologieën zoals Zoom, Skype, WhatsApp of FaceTime zullen nooit de echte menselijke contacten vervangen, die van essentieel belang zijn. Waarom kan de mens op sociaal vlak niet zonder de anderen? Het antwoord is simpel: het gaat om een fundamentele behoefte. Vanaf de geboorte tot aan het overlijden heeft de mens de anderen nodig om te leven, te overleven en zich te ontwikkelen. Talrijke studies bewijzen dat, en tonen ook het onbetwistbare verband aan tussen gezondheid en sociale verbondenheid.

Er dient dus een nieuw evenwicht te worden gevonden tussen telewerk en werk met fysieke aanwezigheid, voor elke werknemer en voor elk type werk. En we kunnen u geruststellen: een veilige fysieke terugkeer naar het werk is mogelijk, op voorwaarde dat er passende universele maatregelen en persoonlijke beschermingsmaatregelen worden genomen.

 

Hoe kan Cohezio u helpen uw werknemers te laten terugkeren naar het werk ?

Cohezio biedt u een multidisciplinaire aanpak op maat, in de vorm van begeleiding door :

 • een preventieadviseur-arbeidsarts
 • en/of een preventieadviseur niveau 1
 • en/of een preventieadviseur-psychosociale aspecten
 • en/of een coach.

De benadering die u kan worden voorgesteld, is uiteraard afhankelijk van uw eigen situatie. Daarom wordt er in de eerste plaats een eerste stand van zaken opgemaakt, bedoeld om uw behoeften te evalueren voor we u een passende begeleiding voorstellen.

Toch kunnen we voor u alvast een niet-limitatieve lijst opstellen van de verschillende concrete begeleidingsmogelijkheden die we u kunnen aanbieden:

 • COVID-Check door een deskundige op het vlak van preventie. Dit is een analyse van de COVID-risico’s in het bedrijf: welke maatregelen moeten worden genomen om het risico op besmetting in het bedrijf te verminderen?
 • Informatie over de manieren waarop COVID-19 zich verspreidt en over de gepaste preventiemaatregelen.
 • Informatie over de vaccinatie.
 • Informatie over de versterking van de immuniteit.
 • Geschikt sensibiliseringsmateriaal.
 • Inrichting van de werkplekken om die veilig en aantrekkelijk te maken, op basis van de activiteit, enz.
 • Ontwikkeling van een aangepast beleid op het vlak van :
  • telewerk,
  • deconnectie op het werk,
  • het beheer van de langdurige afwezigheden en van de werkhervatting,
  • verslaving,
  • de fysieke terugkeer naar het werk.
 • Balans van het beheer van de gezondheidscrisis 2020/2021 om te bepalen wat de beste acties zullen zijn in geval van een toekomstige crisis.
 • Praatgroepen/teamcoaching (hiërarchische lijn/werknemers) om de terugkeer naar het werk te ondersteunen en duidelijkheid te scheppen rond angsten.
 • Groep voor peer coaching rond het thema van groepscohesie, het opnieuw aanhalen van de banden
 • Opleiding: Omgaan met conflicten en agressie
 • Opleiding: De tekenen van depressie/burn-out herkennen en de teams zo goed mogelijk begeleiden (voor de hiërarchische lijn)
 • Opleiding: Evenwicht vinden in onzekerheid, de eigen vitaliteit behouden
 • Opleiding: De teams (opnieuw) motiveren en (opnieuw) mobiliseren om terug naar het werk te komen (HL/werknemers)
 • Opleiding e-management – new ways of working 20.21 (voor de hiërarchische lijn)
 • Opleiding: De stabiele leader die evenwicht brengt
 • Opleiding: Lichamelijk en emotioneel evenwicht (voor de hiërarchische lijn en/of de werknemers)
 • Individuele begeleiding: terugkeer na arbeidsongeschiktheid, "cabinekoorts" (cabin fever), enz.
 • ……


Praktisch

Bent u geïnteresseerd in onze voorstellen, klik dan op de onderstaande knop "Ik wil graag een eerste contact" en vul het kleine formulier in. Een deskundige van Cohezio zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om samen een eerste stand van zaken op te maken. Aan de hand van enkele vragen zal hij of zij samen met u een gepersonaliseerd begeleidingsplan kunnen opstellen. Vervolgens krijgt u een dienstenaanbod op maat voorgesteld, in de vorm die voor u past (met fysieke aanwezigheid, digitaal of een mengvorm).
 

Ik wil graag een eerste contact

 

Meer informatie