Nieuwe wet rond luchtkwaliteit in voor het publiek toegankelijke gesloten ruimten
Wetgeving 20 december 2022

Nieuwe wet rond luchtkwaliteit in voor het publiek toegankelijke gesloten ruimten

De voorbije jaren leerden ons het grote belang van luchtkwaliteit in binnenruimten1. In het Staatsblad verscheen onlangs een kaderwet  ter verbetering van de luchtkwaliteit in voor het publiek toegankelijke gesloten ruimten. 

De wet biedt het kader voor uitvoeringsbesluiten die later zullen volgen. Deze toekomstige uitvoeringsbesluiten, waarover we bij verschijnen uiteraard zullen berichten, zullen de uiteindelijke concrete voorschriften bevatten voor de betrokken sectoren: horeca, sport, evenementenbranche, bioscopen, enz. Ook voor een precieze omschrijving van welke publiek toegankelijke plaatsen onder de wetgeving zullen vallen, dienen we nog te wachten op latere uitvoeringsbesluiten.

De belangrijkste principes

Deze wet beoogt

 • indicatieve en niet-bindende referentieniveaus voor de binnenluchtkwaliteit vast te stellen
 • uitbaters aan te moedigen om zich te vergewissen van de luchtkwaliteit door middel van een risicoanalyse en een actieplan
 • Transparantie te bieden aan bezoekers van publiek toegankelijke plaatsen met betrekking tot de binnenluchtkwaliteit via een certificatiesysteem en het uithangen van een label.

De wet stelt twee referentieniveaus vast om een goede luchtkwaliteit te waarborgen. De referentieniveaus zijn indicatief en niet-bindend.

 • Niveau A, gekenmerkt door:

  • een minimum ventilatie- en/of zuiveringsdebiet van 40 m3/u per aanwezige persoon, waarvan ten minste 25 m³/u per aanwezige persoon verse buitenlucht is OF
  • de CO2-concentratie in de lokalen is lager dan 900 ppm
    
 • Niveau B, gekenmerkt door:

  • een minimum ventilatiedebiet van 25 m³/u per aanwezige persoon OF
  • de CO2-concentratie in de lokalen is lager dan 1200 ppm

Hoe hoger de ventilatiedebieten, des te hoger de luchtuitwisseling en dus hoe lager de concentraties van virussen en andere verontreinigende stoffen in de ruimte.

De meting van de CO2-concentratie in de lucht is een indicator voor de kwaliteit van de luchtverversing in de ruimte.
 

Door de wet opgelegde verplichtingen

Vanaf 10 december 2023 geldt voor alle besloten ruimten waartoe het publiek toegang heeft :

 • verplichting om een luchtkwaliteitsmeter te gebruiken en
 • verplichting een risicoanalyse uit te voeren. Op basis van deze risicoanalyse wordt een actieplan opgesteld of wordt het aangepast.

Vanaf 1 januari 2025 :

 • een certificaat aanvragen
 • zodra de certificering is verkregen, moet het toegekende label voor het publiek worden opgehangen.

Over het gebruik van en de vereisten voor luchtkwaliteitsmeters en over de precieze modaliteiten waaronder deze risicoanalyses uitgevoerd dienen te worden, is het nog afwachten wat de uitvoeringsbesluiten hierover te melden zullen hebben.

Overigens bevat ook de Codex over welzijn op het werk voorschriften over binnenverluchting op het werk

Bron : Wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek (Belgisch staatsblad, 1 december 2022)

 

(1) Wij verwijzen naar onze vorige artikels :