Waarvoor dient een externe preventiedienst?

Elke werkgever met personeel is in de praktijk verplicht zich aan te sluiten bij een externe preventiedienst, tenzij men beschikt over alle nodige interne expertise. Al te veel werkgevers kijken niet verder dan de loutere verplichting zich aan te sluiten bij een externe dienst. Zij betalen hun jaarlijkse bijdrage en schakelen de dienst verder nooit in. Dit is niet de bedoeling van een externe dienst. De externe dienst kan een zeer waardevolle bijdrage leveren aan kennis binnen de organisatie en om de veiligheid, gezondheid en het welzijn te verbeteren, als aanvulling op de eigen interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Je doet er daarom goed aan om gebruik te maken van een externe dienst, hiermee bewijs je zowel jouw organisatie als je medewerkers een belangrijke dienst.

Moet je als werkgever altijd bij een externe preventiedienst aangesloten zijn?

Wanneer je personeel in dienst hebt, ook al is het maar één werknemer, dan moet je al een interne preventiedienst oprichten. Deze interne dienst staat de werkgever, het management en de werknemers bij inzake de toepassing van de regels rondom het welzijn op de werkvloer. Voor de interne dienst heb je een interne preventieadviseur in dienst. Maar zoals je ongetwijfeld al weet, moet je aan behoorlijk veel wettelijke regelgeving en opdrachten voldoen. Voor bepaalde taken is een interne preventiedienst niet bevoegd of expertise ontbreekt. In dit geval moet je je toch verplicht aansluiten bij een externe preventiedienst. Deze externe dienst heeft een adviserende en begeleidende functie.

Waarvoor schakel je een externe preventiedienst in?

Zowel de interne- als de externe preventiedienst hebben als doel om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Als werkgever heb jij de wettelijke verplichting om aan het welzijn van je medewerkers te denken en te zorgen voor goede werkomstandigheden. Hiervoor kun je terecht bij Cohezio. Wij begeleiden je, wij staan je bij en wij brengen bewustzijn en kennis in jouw organisatie over veilig en gezond werken. Daarvoor kun je bij ons gebruikmaken van verschillende diensten.

Gezondheidstoezicht

Het gezondheidstoezicht is een wettelijk verplicht onderdeel voor de werkgever. De werkgever is verplicht te waken over de gezondheid van je medewerker op de werkvloer. Onze artsen zijn belast met het toezicht houden op de gezondheid van je medewerkers. Door middel van een medisch onderzoek, onderzoekt de arts of medewerkers bij indiensttreding medisch geschikt zijn voor bepaalde functies. Ook waakt de arts over de arbeidshygiëne en spoort hij of zij beroepsziektes op. Belangrijk om te weten: onze artsen hebben en adviserende en ondersteunende functie en geen controlerende functie.

Preventiebeleid

Het preventiebeleid is een belangrijk onderdeel van een externe preventiedienst. Alle werkzaamheden van de dienst zijn erop gericht om samen met de werkgever preventieve maatregelen te treffen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het preventief inschatten van de psychosociale risico´s in een onderneming, adviezen geven met betrekking tot de invoering van bepaalde veiligheidsmaatregelen op de werkvloer en risicoanalyses maken omtrent ergonomische werkplekken. Daarnaast behoort ook bewustmaking en het opvolgen van de toepassing van de maatregelen tot het takenpakket van een externe preventiedienst. Hiervoor is een cruciale rol weggelegd voor de werknemers. Cohezio biedt daarom opleidingen op diverse gebieden aan, zodat medewerkers bewust worden van bepaalde risico´s die zij op de werkvloer lopen en dit in de praktijk kunnen toepassen. Maak gebruik van het dienstenpakket van Cohezio, hiervoor ben je immers bij ons aangesloten.