Het gezondheidstoezicht is van toepassing op alle werknemers die tewerkgesteld zijn in een werkpost waarvan de risicoanalyse heeft uitgewezen dat deze risico’s inhoudt.

Het kan gaan om:

 • een veiligheidsfunctie: bijvoorbeeld werk met wapendracht, kraanbestuurder, werk met rolbruggen, hefwerktuigen, motorvoertuigen, etc.
 • een functie met verhoogde waakzaamheid of controlefunctie: een functie waarbij  permanente waakzaamheid vereist is.
 • Activiteiten met een welbepaald risico. Voorbeelden van risico’s:
  • Blootstelling aan chemische, biologische of fysische agentia
  • Een lichamelijke of mentale belasting te wijten aan zwaar, monotoon of tempogebonden werk
  • Een belasting van ergonomische aard zoals in het geval van manueel hanteren van lasten of beeldschermwerk
  • Een psychosociale belasting
  • Nacht- of ploegenarbeid

 

Meer informatie

Contacteer ons