Indexering van de tarieven van de externe diensten in 2024
Actueel 11 januari 2024

Indexering van de tarieven van de externe diensten in 2024

De wettelijk gereglementeerde minimumtarieven voor de prestaties van externe diensten werden gepubliceerd. De spilindex werd in 2023 één maal overschreden. Hierdoor stijgen de tarieven met iets meer dan 2%.

Waarom een indexering van de tarieven?

De tariefberekening van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk is strikt gereglementeerd: de Codex over welzijn op het werk (boek II, hoofdstuk III, titel 3) bepaalt de verplichte forfaitaire minimumbijdragen voor de prestaties van de externe diensten. Deze reglementering is van cruciaal belang om transparantie en evenwicht in het aanbod van prestaties te verzekeren. De tarieven zijn echter gekoppeld aan de consumptieprijsindex, die doorheen het hele jaar is blijven stijgen. De tarieven worden elk jaar op 1 januari voor de duur van het lopende jaar aangepast aan de spilindex.

In 2023 werd de spilindex één keer overschreden (in oktober). De tarieven worden hier aan aangepast. Voor 2024 gelden volgende minimumtarieven:

 

Tariefgroep

≤ 5 werknemers

> 5 werknemers

Tariefgroep 145,02 euro per werknemer52,63 euro per werknemer
Tariefgroep 265,31 euro per werknemer76,73 euro per werknemer
Tariefgroep 381,16 euro per werknemer95,75 euro per werknemer
Tariefgroep 4102,72 euro per werknemer112,11 euro per werknemer
Tariefgroep 5120,48 euro per werknemer142,04 euro per werknemer
Preventie-eenheidNiet van toepassing190,23 euro per preventie-eenheid
Bijkomende preventie-eenheidNiet van toepassing145,84 euro per preventie-eenheid

 

Verwacht wordt dat de spilindex in 2024 opnieuw éénmalig zal worden overschreden. Dit zal, naar verwachting, opnieuw een stijging van zo'n 2% voor de  minimumtarieven met zich meebrengen in 2025.