spmt-arista

"Ik zit 8 uur per dag achter mijn pc en ik heb daardoor elke dag last van hoofdpijn. Wat kan ik doen en moet mijn baas een speciaal scherm voorzien ?"

 

 


Hoofdpijn is een veel voorkomende klacht bij beeldschermwerkers. “Hoofdpijn” is echter een ruim begrip en behelst verschillende vormen. Eén van die vormen is spanningshoofdpijn. We spreken van spanningshoofdpijn wanneer er een verband is tussen de hoofdpijn en  een overdreven spierspanning in de nek- en schouderregio.

De oorzaken van spanningshoofdpijn kunnen zeer uiteenlopend zijn. Fysieke oorzaken als overbelasting van het bewegingsapparaat (verkramping nekspieren bvb) of van het visuele systeem kunnen aan de basis liggen, maar ook met mogelijke mentale oorzaken – psychische overbelasting ten gevolge van de werkdruk dient rekening te worden gehouden.

Hieronder bespreken we 10 punten die, mits er aandacht aan geschonken wordt, je werkhouding zullen verbeteren zodat de klachten zienderogen verminderen zullen.

  1. De bovenkant van het beeldscherm moet op ooghoogte worden geplaatst.
  2. Bij gebruik van een laptop is het gebruik van een in hoogte instelbare houder, en het toevoegen van een apart toetsenbord en muis, een absolute must!
  3. Plaats het beeldscherm recht voor u. Schuingeplaatste schermen leiden tot nekklachten!
  4. Plaats het toetsenbord en de muis recht voor u.
  5. De onderrug moet door de rugleuning ondersteund worden.
  6. Het hoofd moet zoveel als mogelijk ontspannen op de wervelkolom worden gehouden. Zorg dat u uw hoofd niet achterover moet strekken of voorover moet buigen. Hou een afstand van minstens 50 cm tegenover het beeldscherm in acht. Hoe groter het scherm, hoe meer afstand geboden is.
  7. Gebruik best een documenthouder die u tussen uw toetsenbord en uw scherm kunt plaatsen. Zo vermijdt u dat u over documenten heen moet reiken om te typen. Dit is namelijk belastend voor de nek en de schouders.
  8. Plaats het scherm zo, dat er geen zon- of ander licht in reflecteert. Het is niet zo dat het materiaal van het beeldscherm op zich (bv een LCD-scherm) problematisch is. De problemen rijzen bij een verkeerd gebruik en een verkeerde opstelling van het materiaal. Wat wel sterk af te raden valt, is het gebruik van een glanzend beeldscherm voor het normale computerwerk. Invallend zonlicht wordt best tegengehouden door een zonwering. Het scherm wordt best haaks tegenover de lichtbron geplaatst.
  9. Indien nodig, draag een bril of contactlenzen. Vermeden moet worden dat u dichter naar het scherm moet leunen om te kunnen lezen!
  10. Zeer belangrijk: neem voldoende pauzes, blijf niet al te lang achter uw scherm. Tracht het werk zo te organiseren dat u niet 8 uur na elkaar pc-werk doet. Wissel pc-werk af met andere bezigheden (kopiëren, archiveren, pauzes,…). Gebruik de middagpauze om een wandeling te maken.

 

Dr. Michel JONIAUX
Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer