Wanneer en waarom moet ik me aansluiten bij Cohezio ?

Zodra u één werknemer in dienst heeft, bent u verplicht om aan te sluiten bij Cohezio of een andere Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Enkel wanneer uw bedrijf zelf alle noodzakelijke expertise in huis heeft, vervalt deze verplichting.

Werkgevers zijn immers verplicht te waken over het welzijn van hun werknemers bij de uitoefening van hun werk. Om deze reden moeten ze beschikken over experts in arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale aspecten verbonden aan het werk, zoals pesten op het werk.

Deze regels zijn van kracht sinds de wet van 4 augustus 1996 inzake het welzijn van de werknemers op het werk en de uitvoeringsbesluiten rond de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (resp. Titel 1 en Titel 3 van Boek II van de Codex over het Welzijn op het werk).

Hoe sluit ik mij aan ?

Aansluiten bij Cohezio is erg eenvoudig.
Dateer en onderteken twee exemplaren van het aansluitingscontract ((in het Engels en Duits) met de vooraf ingevulde bijlagen en de personeelslijst. Stuur deze documenten terug naar:

Cohezio
Aansluitingsdienst
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel

Zodra wij uw aanvraag ontvangen, sturen wij u één door ons ondertekend exemplaar terug. Dit exemplaar van uw contract vermeldt uw klantnummer.

Op de personeelslijst vermeldt u de naam, voornaam, taalkeuze, geslacht, rijksregisternummer en functie van al uw personeelsleden. Deze personeelslijst komt dus overeen met de personeelslijst die u trimestrieel aan de RSZ moet bezorgen.

Diensten aangepast aan uw onderneming

Welke diensten aangeboden worden door Cohezio hangt af van het type onderneming :

  • A, B, C+ is een organisatie : 
    • met meer dan 200 werknemers
    • of minder dan 200 werknemers én waar de interne preventieadviseur minstens een aanvullende opleiding van niveau II.
  • C- en D is een organisatie :
    • met minder dan 20 werknemers
    • of met minder dan 200 werknemers, waarvan de activiteit weinig risico's inhoudt en zonder interne preventieadviseur niveau II.

 

Diensten A, B, C+

Diensten C- of D


 Contacteer ons