Arbeidshygiëne gaat over het voorkomen, herkennen, evalueren en beheersen van biologische, fysische en chemische risico’s op de werkplaats. Einddoel is een gezonde en geschikte werkomgeving en een verhoogd welzijn voor uw werknemers. Cohezio beschikt over preventieadviseurs die specifiek opgeleid zijn als arbeidshygiënist.

Wat is arbeidshygiëne ?

Arbeidshygiëne (ook industriële hygiëne genoemd) wil zeggen : een adequate werkomgeving bieden voor elke werknemer en elke werkpost. Chemische producten, lawaai, temperatuur, vochtigheid, schimmelvorming en andere biologische agentia, verlichting, trillingen, ventilatie,… : al deze omgevingsfactoren kunnen risico’s inhouden.

 

Indien deze factoren niet correct aangepakt worden, kunnen zij de gezondheid, de werktevredenheid en de sfeer kwalijk beïnvloeden.

Omdat elke werkomgeving en elke werkpost uniek is, bestaat er geen standaardoplossing. De preventieadviseur zoekt daarom met de betrokkenen een oplossing op maat.

 

Onze preventieadviseurs-arbeidshygiënisten

Cohezio beschikt over preventieadviseurs-arbeidsartsen of –ingenieurs die een aanvullende opleiding arbeidshygiëne volgden.

De preventieadviseur arbeidshygiëne heeft de volgende opdrachten :

 • U informeren over :
  • regelgeving
  • hygiëne van werkposten
  • de hulpmiddelen ter beschikking en de mogelijke oplossingen
    
 • Samenwerken met de werkgever rond :
  • Het identificeren van problemen rond arbeidshygiëne
  • Het zoeken naar de oorzaken van deze problemen
  • Het voorstellen van preventiemaatregelen.
    
 • Zij behandelen de specifieke aanvragen in samenwerking met de werkgever en/of de interne dienst voor preventie op het werk:
  • uitvoeren van lawaaimetingen
  • uitvoeren van temperatuurmetingen (momentopname of meting over 7 dagen)
  • uitvoeren van lawaaimetingen; uitvoeren van temperatuurmetingen (momentopname of meting over langere duur, minimum 24 uur)
  • uitvoeren van vochtigheidsmetingen (momentopname of meting over 7 dagen)
  • uitvoeren van verlichtingsmetingen
  • uitvoeren van gas- en dampmetingen (momentopname of meting over meerdere uren)
  • uitvoeren van ventilatiemetingen
  • evalueren van individuele beschermingsmiddelen
  • bepalen van andere omgevingsfactoren in samenwerking met erkende externe laboratoria
  • documentatie opzoeken over specifieke onderwerpen.
    

Contacteer ons

 

 

 

Onze adviezen

Alle adviezen
spmt-arista

Elke stap telt!

Bent u gefrustreerd omdat u niet aan sport doet ? Misschien ontbreekt het u aan tijd? Voelt u zich...

Meer info
spmt-arista

Water, water, de rest komt later !

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het onmiddellijk afkoelen  van brandwonden met...

Meer info
spmt-arista

Koffie en cafeïne : gevaarlijke producten ?

Een kopje koffie: sommigen kunnen niet zonder, anderen drinken het zelden of nooit, maar kan het ...

Meer info