Cohezio is een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Via gezondheidstoezicht op de werknemers en risicobeheer bieden wij professionele hulp bij het opzetten van een welzijnsbeleid in uw onderneming. Cohezio behoort tot de nationale top 3 van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en is marktleider in het Franstalig landsgedeelte.

 

Missie

Cohezio zet zich dagelijks over heel België in om werk veiliger, gezonder en aangenamer te maken.

Cohezio gebruikt de vakkennis van haar personeel en een veelheid aan multidisciplinaire middelen om de lichamelijke en geestelijke gezondheid en de veiligheid van werknemers van uw onderneming te verbeteren.

 

Cohezio biedt een uitgebreid gamma aan diensten en producten, zoals:

  • Gezondheidsonderzoek van werknemers
  • Risicoanalyse in uw onderneming
  • Opleidingen

Meer dan 18.000 ondernemingen uit alle mogelijke sectoren doen een beroep op Cohezio.

Cohezio verzekert het gezondheidstoezicht van meer dan 450.000 werknemers uit alle soorten activiteitensectoren. Of het nu gaat om kleine of grote ondernemingen, uit de privé- of uit de openbare sector, Cohezio biedt een aanpak op maat van uw onderneming.

Een multidisciplinaire aanpak

Cohezio beschikt over een multidisciplinair team dat bestaat uit onder andere arbeidsgeneesheren, ingenieurs, ergonomen, arbeidshygiënisten en psychologen.

De preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren van onze medische afdeling waken over de gezondheid van uw werknemers. Het beheer van uw dossier wordt toevertrouwd aan een team bestaande uit een arbeidsgeneesheer en dienst assistent, die ondersteund worden door paramedische en administratieve medewerkers en ook door de afdeling risicobeheer.

Onze afdeling risicobeheer beschikt over preventieadviseurs gespecialiseerd in arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten, ergonomie, arbeidshygiëne en toxicologie. Deze experts bieden advies en hulp bij het opzetten van een welzijns- en preventiebeleid in uw onderneming. Zij verrichten ook metingen (bijvoorbeeld geluid, luchtkwaliteit,...).  Zij staan tot uw beschikking voor elk preventieproject.

ISO 9001 : 2015 gecertificeerd

Cohezio is ISO 9001 : 2015 gecertificeerd en respecteert de principes van het integraal kwaliteitsbeheer. In 2016 werd de erkenning van Cohezio verlengd voor het uitvoeren van opdrachten opgesomd in Boek II, Titel 3 van de Codex over het welzijn op het werk. Dit omvat de volgende activiteiten : professionele bijstand aan ondernemingen en organisaties bij het voeren van hun preventiebeleid, gericht op het welzijn van de werknemers, meer bepaald gezondheidstoezicht, risicobeheer, opleidingen en consultancy.

Fusie

De vzw Cohezio komt voort uit een fusie tussen SPMT en AristA die plaatsvond in 2014.

 

Cohezio is...

 

 

Contacteer ons