Cohezio, uw Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, organiseert zoals elk jaar een griepvaccinatiecampagne voor alle aangesloten bedrijven.

Dit jaar zal de griepcampagne er echter anders uitzien. Omwille van de COVID-19-crisis raden de Belgische autoriteiten immers sterk aan dat de bevolking zich laat inenten tegen de seizoensgriep, met als doel een mogelijk cumulatief effect van beide virussen op hetzelfde moment te voorkomen, en een eventuele overbelasting in ziekenhuizen als gevolg daarvan te vermijden. Het aantal beschikbare vaccins in België is echter niet onbeperkt. Daarom hebben de autoriteiten uit voorzorg ervoor gekozen om een gefaseerde aanpak op te leggen voor de toewijzing van de vaccins.

Hier volgen de essentiële punten van deze richtlijn van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG), die in twee fasen voorziet:

  1. Van 15 september tot 15 november 2020
    De vaccins worden toegewezen aan de door de Hoge Gezondheidsraad bepaalde doelgroepen. Dit zijn de risicopersonen (en de personen die onder hetzelfde dak       wonen als deze risicopersonen), het personeel uit de gezondheidssector en de personen boven de vijftig jaar. De toediening zelf van het vaccin blijft aanbevolen vanaf 15 oktober.
  2. Vanaf 15 november 2020
    Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins na de prioritaire vaccinatie van de doelgroepen, zal de aflevering van het vaccin tot de rest van de bevolking kunnen worden uitgebreid.

Cohezio zal erop toezien dat deze fasering wordt nageleefd bij de toekenning van de vaccins.

Hebt u interesse, dan raden we u aan om uw werknemers zo snel mogelijk in te schrijven voor deze griepvaccinatiecampagne. We stellen alles in het werk om al onze klanten tevreden te kunnen stellen.

Wenst u uw werknemers in te schrijven voor onze griepvaccinatiecampagne of hebt u vragen in verband met de procedure? Stuur dan een mail naar griep_grippe@cohezio.be, en we zullen u met plezier snel een antwoord geven. Opgelet: de uiterste inschrijvingsdatum werd vastgelegd op 18 september.

 

Met dit exceldocument kan u de lijst opstellen van werknemers die interesse hebben om zich in 2020 te laten vaccineren tegen de griep.

In de loop van juni zullen we u vragen om deze lijst op te laden bij uw inschrijving, waarna wij de vaccins bestellen.     ​   

U kan nu al uw werknemers informeren over de deelname van uw organisatie aan de griepcampagne en de mogelijkheid om zich te laten inenten.

Wat is de griep ? Welke symptomen zijn er ?

Deze brochure, die opgesteld werd door onze arbeidsartsen, biedt nadere informatie over de griep voor uw werknemers.

U vindt hier een gratis pdf. Indien u een papieren versie wenst, dan verzoeken we u een mail te sturen naar marketing@cohezio.be .