Raadpleeg de Codex over het welzijn op het werk :

 

BOEK I : ALGEMENE BEGINSELEN 

 

BOEK II : ORGANISATORISCHE STRUCTUREN EN SOCIAAL OVERLEG 

 

BOEK III : ARBEIDSPLAATSEN 

 

BOEK IV : ARBEIDSMIDDELEN 

 

BOEK V : OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA 

 

BOEK VI : CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE, MUTAGENE EN REPROTOXISCHE AGENTIA 

 

BOEK VII : BIOLOGISCHE AGENTIA 

 

BOEK VIII : ERGONOMISCHE BELASTING 

 

BOEK IX : COLLECTIEVE BESCHERMING EN INDIVIDUELE UITRUSTING 

 

BOEK X : WERKORGANISATIE EN BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEËN

Bron : FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.