Om controles, collectieve overeenkomsten, wettelijke conformiteit en ook de fysieke en psychische aspecten van het telewerken het hoofd te bieden, stelt Cohezio een reeks tools en info ter beschikking om u te helpen om zo goed mogelijk het structurele telewerken te kunnen organiseren.
 

Een telewerkbeleid invoeren binnen
jouw organisatie

Wens je graag een telewerkbeleid in te voeren binnen jouw organisatie maar weet je niet hoe daaraan te beginnen?
Met deze gids, helpen we je het telewerkbeleid te bepalen volgens de geldende wetgeving en duidelijkheid te scheppen wat betreft de verschillende stappen om dat beleid in te voeren.

Voorbereiding van de fysieke terugkeer naar het werk na langdurig verplicht telewerk

Enkele nuttige adviezen. 

Verslaving en (thuis)werk :
waakzaamheid geboden

De strijd tegen de COVID-19-pandemie bracht ons in een klimaat van onrust waarin ons doen en laten op verschillende manieren werd ingeperkt. Dit heeft bij vele Belgen een aanzienlijk stressniveau en onbehagen teweeggebracht wat op zijn beurt kon leiden tot het ontstaan of verergeren van gedrag dat risico’s inhoudt, zoals een buitensporige alcoholconsumptie.

Heeft u nog geen akkoord rond telewerken in uw onderneming? Dan is er nu CAO 149

Elke organisatie is verplicht een beleid rond telewerken uit te stippelen.

Naar de affiche

Gids voor ergonomisch thuiswerken  

In tijden van telewerk kunnen verkeerde houdingen en lang zitten de gezondheid ongunstig beïnvloeden. Dit kan echter vermeden worden, door de werkpost correct in te richten, aangevuld met enkele eenvoudige oefeningen om de spieren te activeren en te rekken. In deze gids, die ontwikkeld werd door onze deskundigen ergonomie, vindt u advies en oefeningen om te telewerken in optimale omstandigheden.

Nederlands        Engels

De nieuwe uitdaging voor managers : structureel telewerken

Nadat telewerken verplicht werd door de gezondheidscrisis rond het coronavirus, blijft het ook op dit moment nog sterk aangeraden. Heeft je bedrijf ervoor gekozen om de mogelijkheid om aan telewerk te doen op langere termijn in te voeren of verder te ontwikkelen? Als manager is er een cruciale rol voor je weggelegd. Jij moet immers niet alleen een evenwicht helpen vinden tussen werken in fysieke aanwezigheid van de collega’s en thuiswerken, maar je moet er ook voor zorgen dat dit thuiswerk in de best mogelijke omstandigheden kan plaatsvinden.    

Veerkracht in tijden van thuiswerk

Door de nieuwe maatregelen van de overheid zullen de komende dagen en weken veel mensen van thuis uit hun werk verderzetten. Voor sommigen ondertussen reeds een gewoonte, voor anderen een heel nieuw gegeven. Omdat thuiswerk wel een hele aanpassing kan zijn, geven we hierbij graag enkele tips over hoe je dit aangenaam en productief kan maken.

Thuiswerken met schoolgaande kinderen :
hoe doe je dat ?

Thuis werken : voor velen betekent dit een realiteit van het aan de keukentafel computeren tussen de legoblokken in, voor de ‘happy-fews’ onder ons kan het vanuit een afgezonderde kamer waar stoorzenders iets minder actief onze aandacht opeisen. Hoe houd je je hoofd boven water met enerzijds je projecten die doorlopen en anderzijds de realiteit van het constant in de buurt hebben van je kinderen ? 

Loskoppelen van het werk bij thuiswerken: enkele tips !

Voldoende tijd nemen om mentaal los te koppelen van het werk is cruciaal voor ons welzijn, en ook voor het behoud van onze productiviteit. Wat kan je zelf doen?
Hieronder enkele tips ! 

Cohesie bij telewerk: haal opnieuw de banden aan en draag zorg voor de gezondheid van uw werknemers

De Befit Challenge is een toffe en doeltreffende manier om de banden tussen de teamleden opnieuw aan te halen.