Om controles, collectieve overeenkomsten, wettelijke conformiteit en ook de fysieke en psychische aspecten van het telewerken het hoofd te bieden, stelt Cohezio een reeks tools en info ter beschikking om u te helpen om zo goed mogelijk het structurele telewerken te kunnen organiseren.
 

Voorbereiding van de fysieke terugkeer naar het werk na langdurig verplicht telewerk

Toen het verplicht werd door de COVID-19-pandemie, maakte de overmatige toepassing van telewerk echter ook de grenzen ervan duidelijk. Volgens de experten inzake welzijn op het werk van Cohezio is het noodzakelijk om de werknemers (geleidelijk aan en gedeeltelijk) te laten terugkomen naar het werk.

Checklist voor KMO's :
ga na of u conform bent met de COVID-19-maatregelen in het kader van verplicht telewerk

Om de KMO's te helpen na te gaan of zij alle nodige maatregelen genomen hebben, hebben de experts van Cohezio een specifieke checklist ontwikkeld voor KMO's.

Verslaving en (thuis)werk :
waakzaamheid geboden

De strijd tegen de COVID-19-pandemie bracht ons in een klimaat van onrust waarin ons doen en laten op verschillende manieren werd ingeperkt. Dit heeft bij vele Belgen een aanzienlijk stressniveau en onbehagen teweeggebracht wat op zijn beurt kon leiden tot het ontstaan of verergeren van gedrag dat risico’s inhoudt, zoals een buitensporige alcoholconsumptie.

Heeft u nog geen akkoord rond telewerken in uw onderneming? Dan is er nu CAO 149

Telewerk is nog steeds verplicht voor de werknemers die hiertoe de mogelijkheid hebben. Achterliggend doel van deze verplichting is het maximaal terugdringen van situaties waarin het COVID-19-virus zich zou kunnen verspreiden. Dit om een onhoudbare druk op onze ziekenhuizen te vermijden.

Naar de affiche

Gids voor ergonomisch thuiswerken  

In tijden van telewerk kunnen verkeerde houdingen en lang zitten de gezondheid ongunstig beïnvloeden. Dit kan echter vermeden worden, door de werkpost correct in te richten, aangevuld met enkele eenvoudige oefeningen om de spieren te activeren en te rekken. In deze gids, die ontwikkeld werd door onze deskundigen ergonomie, vindt u advies en oefeningen om te telewerken in optimale omstandigheden.

Nederlands        Engels

De nieuwe uitdaging voor managers : structureel telewerken

Nadat telewerken verplicht werd door de gezondheidscrisis rond het coronavirus, blijft het ook op dit moment nog sterk aangeraden. Heeft je bedrijf ervoor gekozen om de mogelijkheid om aan telewerk te doen op langere termijn in te voeren of verder te ontwikkelen? Als manager is er een cruciale rol voor je weggelegd. Jij moet immers niet alleen een evenwicht helpen vinden tussen werken in fysieke aanwezigheid van de collega’s en thuiswerken, maar je moet er ook voor zorgen dat dit thuiswerk in de best mogelijke omstandigheden kan plaatsvinden.    

Veerkracht in tijden van thuiswerk

Door de nieuwe maatregelen van de overheid zullen de komende dagen en weken veel mensen van thuis uit hun werk verderzetten. Voor sommigen ondertussen reeds een gewoonte, voor anderen een heel nieuw gegeven. Omdat thuiswerk wel een hele aanpassing kan zijn, geven we hierbij graag enkele tips over hoe je dit aangenaam en productief kan maken.

Thuiswerken met schoolgaande kinderen :
hoe doe je dat ?

Thuis werken : voor velen betekent dit een realiteit van het aan de keukentafel computeren tussen de legoblokken in, voor de ‘happy-fews’ onder ons kan het vanuit een afgezonderde kamer waar stoorzenders iets minder actief onze aandacht opeisen. Hoe houd je je hoofd boven water met enerzijds je projecten die doorlopen en anderzijds de realiteit van het constant in de buurt hebben van je kinderen ? 

Loskoppelen van het werk bij thuiswerken: enkele tips !

Voldoende tijd nemen om mentaal los te koppelen van het werk is cruciaal voor ons welzijn, en ook voor het behoud van onze productiviteit. Wat kan je zelf doen?
Hieronder enkele tips ! 

Cohesie bij telewerk: haal opnieuw de banden aan en draag zorg voor de gezondheid van uw werknemers

De Befit Challenge is een toffe en doeltreffende manier om de banden tussen de teamleden opnieuw aan te halen.