Het gezondheidstoezicht op werknemers is verplicht. Doel is het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de werknemers door de preventie van risico’s verbonden aan het werk. Het gezondheidstoezicht wordt uitgevoerd door de arbeidsarts. De wettelijke basis ervoor is Titel 4 van het Boek I van de Codex over het welzijn op het werk, dat alle algemene principes bevat die van toepassing zijn op werknemers waarop het gezondheidstoezicht betrekking heeft.

De opdrachten van de arbeidsarts :

De voornaamste opdracht van de arbeidsarts is het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de werknemers en om hen te beschermen tegen de risico’s die verbonden kunnen zijn aan hun functie. Tijdens het medisch onderzoek (ook vaak gezondheidsevaluatie genoemd) bepaalt de arbeidsgeneesheer of een persoon geschikt is om zijn/haar werk uit te voeren. De rol van arbeidsarts is preventief en niet behandelend.  De arbeidsarts is dus geen behandelend arts en ook geen controlearts.

De arbeidsarts verricht daarnaast ook volgende taken:

 • Regelmatig de onderneming bezoeken om zo kennis op te doen over de werkomgeving en de vereisten van de werkpost
 • Ondersteunen van de organisatie van eerste hulp op het werk
 • Opsporen en aangeven van beroepsziekten
 • Waken over de arbeidshygiëne
 • De factoren die de gezondheid van de werknemers kunnen beïnvloeden inventariseren
 • Aangepaste werkmethodes voorstellen
 • Aanpassingen van de werkpost en het zoeken naar aangepast werk voorstellen, ook voor werknemers die maar in beperkte mate onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht.

 

Het gezondheidstoezicht : voor welke werknemers ?

De risicoanalyse uitgevoerd door de preventieadviseur-arbeidsarts bepaalt aan welk type medisch onderzoek de werknemer onderworpen moet worden…

Voorbeelden van risico’s : werken met chemische producten, blootstelling aan lawaai,…

 

Het medisch onderzoek 

Het medisch onderzoek vindt plaats op verschillende tijdstippen doorheen de loopbaan van de werknemer :

 • Bij aanwerving : de arbeidsarts beslist of de werknemer geschikt is voor zijn functie
 • Periodiek volgens de risico’s verbonden aan het werk : werknemers die blootgesteld zijn aan risico’s worden uitgenodigd voor een medisch onderzoek. De periodiciteit hangt af van het risico waaraan men wordt blootgesteld
 • Wanneer er nieuwe risico’s opduiken
 • Gedurende zwangerschap of borstvoeding
 • Bij de reïntegratie van een werknemer die voor onbeperkte tijd ongeschikt wordt verklaard
 • Bij werkhervatting na een afwezigheid van meer dan vier weken
 • Bij sommige risico’s nog steeds nà de tewerkstelling
 • Op vraag van de werknemer.

De verschillende medische onderzoeken

 

Inenten van werknemers

Uw preventieadviseur-arbeidsarts voert twee soorten inenting uit:

 

Contacteer ons

 

Onze adviezen

Alle adviezen
spmt-arista

Elke stap telt!

Bent u gefrustreerd omdat u niet aan sport doet ? Misschien ontbreekt het u aan tijd? Voelt u zich...

Meer info
spmt-arista

Water, water, de rest komt later !

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het onmiddellijk afkoelen  van brandwonden met...

Meer info
spmt-arista

Koffie en cafeïne : gevaarlijke producten ?

Een kopje koffie: sommigen kunnen niet zonder, anderen drinken het zelden of nooit, maar kan het ...

Meer info