In deze catalogus vindt u al ons materiaal rond informatie en sensibilisatie. Met deze brochures, affiches en andere informatiedragers kan u communiceren met uw werknemers over thema's als gezondheid, veiligheid en psychosociale risico's op het werk.  Om het materiaal uit de catalogus aan te vragen, vragen we u deze bestelbon in te vullen en te versturen naar marketing@cohezio.be met vermelding "bestelling sensibiliseringsmateriaal".