Cohezio hecht veel belang aan de opleiding van uw personeel.  Om ons opleidingsaanbod nog uit te breiden, werken we samen met gereputeerde opleidingsinstellingen.

 

Onze partners

 

BAO Group ontstond na een ontmoeting tussen expert-coaches die ontdekten dat ze dezelfde passie deelden: het begeleiden van individuen, teams en directie doorheen de veranderingsprocessen waarmee zij voortdurend geconfronteerd worden.  
  
Zij doen dit niet door meteen pasklare oplossingen voor te stellen, maar door de collectieve intelligentie van vrouwen en mannen te activeren. Elkeen beschikt immers over een onschatbaar creatief potentieel dat ingezet kan worden om maximaal deel te nemen aan de groei, ontplooiing en duurzaamheid van hun organisatie.

Het aangrijpen van dit intern vermogen genereert een geest van samenwerking, wederzijds begrip, respect, autonomie, verantwoordelijkheid en zorgzaamheid.

Hart en verstand werken samen met als doel kundigheid, inzicht, sereniteit en doeltreffendheid te cultiveren.Het ETIC’S Partners netwerk, dat zijn zeven onafhankelijke organisaties die elkaar aanvullen en samenwerken rond veiligheid, preventie en welzijn op het werk.

Het ETIC’S Partners netwerk, dat zijn meer dan 100 professionals over het ganse land die hun krachten en deskundigheid samenbundelen om te antwoorden op uw behoeftes rond opleiding, consultance, informatie en rond de verkoop, verhuur en onderhoud van veiligheidsmateriaal.

 

ETIC’S Partners, dat zijn :

  • 3 brandpreventiescholen
  • 3 mobiele units die uw personeel sensibiliseren rond brandrisico's
  • 7 logistieke opleidingscentra
  • 11 centra voor theoretische lessen en examens
     

 

Experconsult biedt een heel gamma aan preventieve medische onderzoeken, vooral check-ups die het mogelijk maken om gezondheidsproblemen vroegtijdig op te sporen of ze te vermijden.

In het aanbod van Experconsult zitten ook specifieke medische onderzoeken, namelijk :

  • Herstelonderzoeken na intrekking van het rijbewijs : Experconsult heeft hiervoor de bevoegdheid gekregen van het ministerie van Mobiliteit;
  • Medische expertises : Experconsult doet een beroep op een netwerk van experten in het kader van de evaluatie van de lichamelijke schade
  • Onderzoeken op maat van het bedrijf : Experconsult kan specifieke combinaties van onderzoeken aanbieden op maat van een organisatie.

Website : www.experconsult.be