Vandaag de dag zijn welzijn en ontplooiing op het werk twee belangrijke streefdoelen. Daarom hebben we ons dienstenaanbod laten evolueren en bieden we voortaan meer dan een traditionele Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Onze arbeidsartsen staan centraal in onze werking. Zij schrijven voor wat er gedaan moet worden om het collectief en individueel welzijn in het bedrijf te verbeteren. Ze worden bijgestaan door deskundigen en partners van băo academy, experconsult en Modyva. Zo kunnen ze u nog completere oplossingen bieden, zodat u kunt rekenen op een stabiel team van medewerkers die zich ten volle kunnen ontplooien.

 

Cohezio en zijn ecosysteem...
Ons competentiegebied :

                   

 

Băo academy ontstond uit een ontmoeting tussen ervaren coaches die ontdekten dat ze dezelfde passie deelden: het begeleiden van individuen, teams en directieleden doorheen de veranderingsprocessen waarmee zij voortdurend geconfronteerd worden. Zij doen dit niet door meteen pasklare oplossingen voor te stellen, maar door de collectieve intelligentie van vrouwen en mannen te activeren. Elkeen beschikt immers over een creatief potentieel van onschatbare waarde dat ingezet kan worden om maximaal mee te werken aan de groei, ontplooiing en duurzaamheid van zijn of haar organisatie.

Door contact te maken met dit intern vermogen, ontstaat een geest van samenwerking, wederzijds begrip, respect voor zichzelf en anderen, autonomie, verantwoordelijkheid en bewustzijn. Hart en verstand werken samen met als doel praktische en sociale vaardigheden te ontwikkelen op een leuke, rustige en doeltreffende manier.
 

 

Experconsult biedt een heel gamma aan preventieve medische onderzoeken, vooral check-ups waarmee gezondheidsproblemen vroegtijdig opgespoord of voorkomen kunnen worden.

In het aanbod van Experconsult zitten ook specifieke medische onderzoeken, waaronder :

  • Herstelonderzoeken na intrekking van het rijbewijs : Experconsult heeft hiervoor de bevoegdheid gekregen van het ministerie van Mobiliteit;
  • Medische expertises : Experconsult doet een beroep op een netwerk van experten in het kader van de evaluatie van de lichamelijke schade
  • Onderzoeken op maat van het bedrijf : Experconsult kan specifieke combinaties van programma's aanbieden op maat van een organisatie.

 

Modyva, expert in akoestiek, trillingen en musculoskeletale aandoeningen, helpt u met de analyse van de risico's m.b.t.:  

  • de blootstelling aan lawaai
  • de blootstelling van werknemers aan trillingen
  • musculoskeletale aandoeningen zoals tendinopathiëen van de bovenste ledematen (tennisarm, schoudertendinitis, enz.) en lumbale aandoeningen (artrose, hernia, enz...)
  • elektromagnetische velden op de werkplaats en
  • chemische risico's op de werkplaats.

 


Onze externe partners

Teneinde zo goed mogelijk tegemoet te komen aan uw opleidingsbehoeften, werkt Cohezio ook samen met GuestETIC’S Partner, XL Training en Priodrive.