Risicobeheersing omvat het waken over de arbeidsveiligheid van elke werknemer en elke werkpost. Om dit te verzekeren moet men steeds een brede waaier aan zeer diverse risico’s bekijken en evalueren : elektriciteit, verkeer, brand en explosie, werken op hoogte,… Omdat elke werkomgeving en elke werkpost anders is, biedt de preventieadviseur een antwoord op maat eerder dan een standaardoplossing.

Cohezio beschikt over een team van preventieadviseurs risicobeheersing met een grote en veelzijdige expertise. Naast interventies en risicoanalyses bieden wij ook opleidingen aan met betrekking tot arbeidsveiligheid. Wij helpen u bovendien met alle wettelijke verplichtingen rond documentatie via onze bedrijfsbezoekers en ons klantenportaal.

Wat is arbeidsveiligheid?

Het waken over de arbeidsveiligheid van elke werknemer en voor elke werkpost. De waaier aan mogelijke risico’s is groot : elektriciteit, verkeer, brand en explosie, werken op hoogte, gevaarlijke stoffen, machines, manueel hanteren van lasten, …

Het doel is het voorkomen van arbeidsongevallen en arbeidsongeschiktheid door:

 • Risicoanalyse: tijdig risico’s opsporen
 • Plannen van acties: ondersteuning bij vastleggen van preventiemaatregelen op basis van de uitgevoerde risicoanalyses. Dit door de opmaak van een globaal preventieplan en een jaaractieplan
 • Uitwerken van systematische aanpak op maat van uw onderneming
 • Informeren en opleiden
 • Onderzoek van incidenten en arbeidsongevallen

Door op arbeidsveiligheid in te zetten verhoogt men werktevredenheid, efficiëntie en productiviteit. Bovendien dringt men arbeidsongevallen en de daarmee verbonden kosten terug.

Een antwoord op maat

Elke werkomgeving en elke werkpost is anders. Onze preventieadviseur geeft eerder een aanpak op maat dan een standaardoplossing. Hij doet dit in nauwe samenwerking met de betrokken werknemers.

Onze preventieadviseurs arbeidsveiligheid

Cohezio beschikt over een team van ervaren preventieadviseurs met een multidisciplinaire achtergrond

Onze preventieadviseurs arbeidsveiligheid:

 • Informeren
 • Werken samen met de hiërarchische lijn rond de opmaak van veiligheidsinstructies voor de werknemers
 • Voeren risicoanalyses uit van de organisatie als geheel, voor elke groep van werkposten, voor het individu…
 • Stellen inventarissen op (bvb machine-inventaris, inventaris gevaarlijke stoffen)
 • Stellen oplossingen voor (preventiemaatregelen)
 • Onderzoeken arbeidsongevallen en incidenten
 • Doen voorstellen, stellen actieplannen op en volgen deze op
 • Plannen acties : ondersteuning bij het vastleggen van preventiemaatregelen in het globaal preventieplan en het jaaractieplan. De basis voor deze maatregelen zijn de uitgevoerde risicoanalyses.
 • Helpen met de opmaak van het noodplan en brandpreventieplan
 • Begeleiden en evalueren evacuatieoefeningen
 • Geven opleidingen ter plaatse of in de lokalen van Cohezio
 • Doen waar nodig beroep op de expertise van partners
 • Bieden hulp bij het opzetten van bewustmakingscampagnes
 • Ondersteunen campagnes voor veilig werken (bijvoorbeeld orde en netheid)
 • Helpen u met de samenstelling van een veiligheidsregister.
 • Bieden u via onze klantenapplicaties en contactpersonen alle nodige documentatie en modeldocumenten aan

Een Cohezio adjunctpreventieadviseur in uw onderneming

Als ondersteuning voor uw interne dienst voor preventie en bescherming kan Cohezio een adjunct-preventieadviseur-veiligheid (niveau I of II) ter beschikking stellen naargelang de behoeften van uw onderneming.

Meer info

Contacteer ons