Op deze pagina vind je documenten zoals het aansluitingscontract en formulieren om gezondheidsonderzoeken, arbeidsongevallenanalyses, vaccinaties e.d. aan te vragen.


Om je aan te sluiten bij Cohezio

Om een geneeskundig onderzoek aan te vragen

Om een re-integratietraject aan te vragen voor een werknemer in arbeidsongeschiktheid

Gelieve onze pagina rond re-integratie te raadplegen.

Kennisgeving om de definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk na te gaan 

Vaccinatiecampagne tegen de griep

Om de (ondersteuning voor) de analyse van een ernstig arbeidsongeval aan te vragen 

Psychosociale risico's

Nuttige documenten bij het opstellen en toepassen van een verslavingsprocedure

Om in te vullen door werknemer vòòr het medisch onderzoek

Voor meer info

Contacteer :