Hier vindt u nuttige formulieren, vragenlijsten en het aansluitingscontract.


Om u aan te sluiten


Om een gezondheidsonderzoek aan te vragen


Om een re-integratietraject voor een werknemer aan te vragen


Om psychosociale prestaties aan te vragen

Aanvraagformulier psychologische debriefing : contacteer sec.rim@cohezio.be


Om een analyse voor een ernstig arbeidsongeval aan te vragen


Documenten rond griep


Typeprocedure psychosociale risico's


Vragenlijsten in te vullen door de werknemer voor het gezondheidsonderzoek