Op deze pagina vindt u documenten zoals het aansluitingscontract en formulieren om gezondheidsonderzoeken, arbeidsongevallenanalyses, vaccinaties e.d. aan te vragen.


Om u aan te sluiten bij Cohezio

Om een geneeskundig onderzoek aan te vragen

Om een re-integratietraject aan te vragen voor een werknemer in arbeidsongeschiktheid

Vaccinatiecampagne tegen de griep

Om de analyse van een ernstig arbeidsongeval aan te vragen

 

Psychosociale risico's

  • Om een onderhoud aangaande psychosociale problemen aan te vragen, contacteer sec.rim@cohezio.be
  • Typeprocedure om op te nemen in uw arbeidsreglement korte versie - lange versie

 

Om in te vullen door werknemer vòòr het medisch onderzoek


 

Voor meer info

Contacteer :