Op deze pagina vindt u documenten zoals het aansluitingscontract en formulieren om gezondheidsonderzoeken, arbeidsongevallenanalyses, vaccinaties e.d. aan te vragen.


Om u aan te sluiten bij Cohezio

Om een geneeskundig onderzoek aan te vragen

Om een re-integratietraject aan te vragen voor een werknemer in arbeidsongeschiktheid

Kennisgeving om de definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk na te gaan 

Vaccinatiecampagne tegen de griep

Om de analyse van een ernstig arbeidsongeval aan te vragen

Psychosociale risico's

Om in te vullen door werknemer vòòr het medisch onderzoek

Voor meer info

Contacteer :