Preventie van psychosociale risico’s is in de voorbije jaren steeds belangrijker geworden. Het begrip ‘psychosociale risico’s’ omvat een hele waaier aan aspecten. Cohezio beschikt over een team van deskundigen die u begeleiden in het dynamisch beheer van psychosociale risico’s. Cohezio geeft de voorkeur aan een aanpak die zich richt op de specifieke praktijken en behoeften van onze klant. Dicht bij onze klant staan is fundamenteel : hoe beter we u kennen hoe beter we u kunnen helpen.
 

Wat zijn psychosociale risico’s ?

Psychosociale risico’s worden in de wetgeving omschreven als "de kans dat één of meerdere werknemers psychische schade [zoals stress, burnout etc] ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade". Deze schade kan het gevolg zijn van vijf elementen waar de werkgever een impact op kan hebben en die objectief een gevaar kunnen betekenen.

Het gaat om de volgende elementen:

 • Arbeidsorganisatie : de taakverdeling, de hiërarchische structuur, de werkprocedures, etc.
 • Arbeidsinhoud : alles wat te maken heeft met de uitgevoerde taak zoals bijvoorbeeld de ingewikkeldheid, repetitiviteit, etc.
 • Arbeidsvoorwaarden : contractuele aspecten zoals uurroosters, opleidingen, loopbaanbeheer, etc.
 • Leefomstandigheden op het werk : aspecten die betrekking hebben op de omgevingsfactoren (gebouw, bureel, verlichting, etc) en op de materialen die ter beschikking worden gesteld
 • Interpersoonlijke relaties op het werk : alle vormen van menselijke betrekkingen op het werk : tussen collega’s, met de hiërarchische lijn of de werkgever, met derden, etc.

 

Een antwoord op maat

Elke werkomgeving en elke werknemer is uniek. Onze preventieadviseurs psychosociale aspecten  geven de voorkeur aan  interventies die aangepast zijn aan de werkelijkheden in uw onderneming. Zij bepalen het raamwerk waarbinnen de interventies plaatsvinden in nauwe samenwerking met de sleutelfiguren binnen uw organisatie.

 

Onze preventieadviseurs psychosociale aspecten

Cohezio stelt een dynamisch team van preventieadviseurs psychosociale aspecten tot uw beschikking. Hun belangrijkste opdrachten zijn :

 • Meewerken aan het opzetten van procedures rond psychosociale risico’s
 • Informeren en sensibiliseren van werknemers, hiërarchische lijn en de werkgever rond het voorkomen van psychosociale risico’s
 • De werkgever begeleiden in de uitwerking van de psychosociale risicoanalyse, zowel kwantitatief (vragenlijsten) als kwalitatief (groeps- of individuele gesprekken)

   
 • Ontvangen, luisteren naar en informeren van werknemers die lijden omwille van  psychosociale risico’s
 • Meewerken aan de preventie van verslaving op de werkvloer (CAO 100)
 • De werkgever, hiërarchische lijn en de werknemers ondersteunen in geval van potentieel traumatische gebeurtenissen
 • De werknemers informeren en sensibiliseren rond de burnout-problematiek
 • Vertrouwenspersonen opleiden, hun jaarlijkse bijscholing verzekeren en hen bijstaan met raad en toezicht
 • De hiërarchische lijn opleiden rond de preventie en beheersing van psychosociale risico’s

 

Meer info

Zowel werknemers als de werkgever kunnen onze psychosociale afdeling bereiken 

 • om rechtstreeks een afspraak te maken
 • om overleg te vragen met een preventieadviseur psychosociale aspecten voor psychosociale ondersteuning, doorverwijzing en advies op maat.
 • om in team ondersteunende gesprekken of zuurstofmomenten te organiseren onder begeleiding van onze preventieadviseurs psychosociale aspecten of onze professionele coaches.

   Aarzel niet om contact met ons op te nemen op het nummer 02/533 74 44

Of neem contact op met ons per e-mail

FAQ's PSYCHOSOCIALE ASPECTEN 

Onze adviezen

Alle adviezen
spmt-arista

De winterblues

De winterblues of ‘winterdepressie’, het is geen verzinsel. Het is een specifieke vorm van depressie...

Meer info
spmt-arista

Het voorkomen van een burn-out

We spreken met Michel Muller, preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bij Cohezio

Meer info
spmt-arista

Time management : meer doen in minder tijd

Als je dit artikel leest, is je vakantie waarschijnlijk al voorbij en word je weer overspoeld door e...

Meer info