Wat kan een arbeidsarts voor jouw organisatie betekenen?

De gezondheid, veiligheid en het welzijn van medewerkers zijn voor jou als werkgever erg belangrijk. Jij hebt de wettelijke verplichting om dit binnen je organisatie goed te regelen. Maar buiten deze verplichting om, is het als werkgever ook erg prettig dat je medewerkers gezond zijn en dat je de veiligheidsrisico´s in het bedrijf goed in kaart hebt gebracht. Dit levert alleen maar beter gemotiveerde werknemers op en een prettige werksfeer. De arbeidsarts kan je hierbij ondersteuning bieden met goede adviezen en begeleiding.

Een arts van de externe dienst

De gezondheid, veiligheid en welzijn van jouw medewerkers in gaten houden doe je via de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW). Voor sommige diensten moet je je verplicht bij laten staan door een externe dienst. Daarnaast is het ook zo dat je intern lang niet alle kennis in huis hebt en dan is bijstand van een externe dienst noodzakelijk. Cohezio is een externe dienst voor preventie en bescherming en levert jou bijstand op ieder gebied van veiligheidspreventie en medisch toezicht. Hiervoor hebben wij ook een arbeidsarts in dienst.

De belangrijkste taak van de arbeidsarts van Cohezio

De voornaamste rol van de arbeidsarts is het voorkomen van aandoeningen als gevolg van de uitvoering van de arbeid, niet om deze te genezen. Hij ijvert voor compatibiliteit tussen de arbeidsvereisten (fysiek en mentaal) op de werkplaats en de arbeidsmogelijkheden van je medewerkers. Andere taken van arbeidsarts, zijn onder andere:

  • Hulp bij het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Verder speelt de arbeidsarts een rol bij het voorkomen van werkproblemen zoals stress en burn-out.
  • Het doen van aanbevelingen om de werkomgeving aan te passen, zodat rekening gehouden wordt met de gezondheidsbeperkingen van de werknemer.
  • Hij zorgt ervoor dat zwangere werkneemsters in veilige omstandigheden kunnen verder werken.
  • Het vaccineren van werknemers: vaccinaties bij werknemers met een bestaand beroepsrisico (verplichte vaccinaties) en additionele niet-verplichte vaccinaties die los staan van bestaande beroepsrisico’s (bijvoorbeeld tegen griep bij ziekenhuispersoneel).

Hij adviseert om de gezondheid en het welzijn van werknemers te vrijwaren en te bevorderen. Zijn taak is voornamelijk preventief. Daarom wordt hij ook “preventieadviseur-arbeidsarts” genoemd.  

Nog te vaak wordt gedacht dat onze arts een behandelende of zelfs een controlerende functie heeft. Dit is een groot misverstand. De arts handelt volgens de doelstellingen van een externe dienst en dit is het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de werknemers tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden.

Voor welke werknemers geldt de gezondheidstoezicht door de arbeidsarts?

De arbeidsarts is er voor alle contractuele en niet-contractuele werknemers. Specifiek zijn er nog bepaalde groepen werknemers aan te merken:

  • Werknemers die een groter risico lopen, zoals werknemers met een veiligheidsfunctie, een functie waar een verhoogde waakzaamheid geboden is of een controlefunctie. Verder werknemers die lichamelijk en mentaal zwaar belast worden. 
  • Bijzondere categorieën medewerkers: zwangere vrouwen, werknemers met een (erkende) handicap, jongeren, uitzendkrachten en stagiaires of leerlingen. 

Vraag ondersteuning aan de arts van Cohezio

Als werkgever heb je vanzelfsprekend niet alle kennis in huis om de gezondheid en veiligheid van je medewerkers optimaal te beschermen. Voor adviezen en vooral voor het nemen van preventieve maatregelen, staat de arbeidsarts van Cohezio altijd tot jouw dienst. Aarzel dus niet om advies te vragen. Met de hulp van de arbeidsgeneesheer verbeter je niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar voorkom je gezondheidsklachten en werk je bovendien aan een veilige werksfeer.