Hoe is het met de arbeidsveiligheid bij jou op de werkvloer?

Een van de belangrijkste verplichting die jij als werkgever hebt, is om te letten op de arbeidsveiligheid van je medewerkers. Jij moet waken over een veilige werkplek en werksituatie, waardoor de kans ongevallen minimaal is. Nu is een goede veiligheid op de werkvloer op papier vaak perfect geregeld, maar in de praktijk valt dit nogal eens tegen. Veel hangt af van bepaalde regels en veiligheidsprotocollen die gevolgd moeten worden en per beroepsgroep kan het veiligheidsrisico hoger of lager zijn. Je doet er daarom goed om je te laten begeleiden met kennis en goede adviezen door een preventieadviseur van Cohezio.

Wat wordt bedoeld met arbeidsveiligheid?

Arbeidsveiligheid is veiligheid op de werkvloer. In principe houdt dit in dat iedere werkgever verantwoordelijk is om altijd de veiligheid te garanderen. Het spreekt voor zich, dat dit per branche of beroepsgroep kan verschillen. Als werkgever moet je vooral waken over de veiligheid in risicovolle beroepen. Denk daarbij aan medewerkers die werken met elektriciteit, machines, gevaarlijke stoffen, op grote hoogtes of op plekken met een hoger risico op brand en/of explosies. Naast branche-gerelateerde veiligheidsmaatregelen, zul je ook te maken krijgen met wettelijke voorschriften. Als jij een interne dienst voor bescherming op het werk hebt, dan heb je al een belangrijke stap gezet richting het in kaart brengen van veiligheidsrisico´s. Toch heb je niet alle kennis in huis of moet je wettelijke taken uitbesteden aan een externe preventieadviseur. Cohezio is er niet om werkgevers op de vingers te kijken of te controleren. Wij zijn er om werkgevers te begeleiden en te adviseren om de veiligheid op de werkvloer in kaart te brengen, zodat je preventief maatregelen treft om arbeidsongevallen te voorkomen.

Hoe bereik je met een preventieadviseur een optimale veiligheid?

Er bestaan geen standaardoplossingen om een zo optimaal mogelijke veiligheid te creëren op de werkplek. Ieder bedrijf en iedere situatie is anders en vergt dus een aanpak op maat. Juist hierbij kan een preventieadviseur van Cohezio een belangrijke rol spelen. Er kan namelijk veel meer gedaan worden aan de arbeidsveiligheid dan je had gedacht. Je bent niet voor niets aangesloten bij een externe dienst, maak er dan ook gebruik van. Onze preventieadviseur is er voor jou als je advies nodig over bepaalde veiligheidssituaties en zal je deskundig en professioneel informeren hoe jij een situatie kunt aanpakken. Alles is erop gericht om preventieve maatregelen te treffen, zodat je ook daadwerkelijk ongevallen in de werksituatie voorkomt. Wij kunnen voor jou een hele set van preventiemaatregelen opzetten, waaronder een noodplan en brandpreventieplan. Laat de preventieadviseur langskomen op de werkvloer, zodat er risicoanalyses gemaakt worden en je hierop de maatregelen kunt sturen. Daarnaast spelen de medewerkers een belangrijke rol om de arbeidsveiligheid in orde te houden. Cohezio verzorgt daarom ook opleidingen om medewerkers bewust te maken van de veiligheid en het welzijn op de werkvloer.

Organiseer de arbeidsveiligheid met behulp van Cohezio

Als externe dienst, is Cohezio een aanvulling voor jouw interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Wij leveren kennis over hoe je de arbeidsveiligheid in kaart kunt brengen en verbeteren. Maak hier gebruik van als je advies nodig hebt, begeleiding of voor het opstellen van concrete voorstellen. Door onze preventieadviseur in te schakelen, laat je zien dat je de veiligheid voor en het welzijn van je medewerkers serieus neemt en je verbetert hiermee aanzienlijk de veiligheid in je organisatie.