De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Als werkgever ben heb jij de belangrijke en verplichte taak om het welzijn van je medewerkers te garanderen op de werkvloer. Hiervoor moet je in eerste instantie een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) oprichten. Deze interne dienst is er voor om jou als werkgever, maar ook je werknemers bij te staan bij het toepassen van de regelgeving rondom de veiligheid en het welzijn op de werkvloer. Maar bepaalde kennis en ervaring is niet binnen de organisatie aanwezig. Daarnaast moet je bepaalde regelgeving doorvoeren waarvoor speciale experts nodig zijn. Hiervoor is er de externe dienst, oftewel de EDPBW.

Waarom aansluiten bij een EDPBW?

Met een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, kun je al in verregaande vorm maatregelen doorvoeren om de veiligheid en het welzijn van jouw medewerkers te beschermen. Bepaalde taken worden door de interne dienst verplicht uitgevoerd, maar dit kan maar tot op een bepaalde hoogte. Het takenpakket is dusdanig uitgebreid en gespecialiseerd, dat het onmogelijk is om alle taken naar behoren en met de juiste kennis uit te voeren. Voor die aspecten van welzijn op het werk waarvoor je intern niet over de juiste competenties beschikt, doe je een beroep op een Externe Dienst voor Preventie op het Werk (EDPBW). De externe dienst is er voor om alle taken over te nemen die jij niet aankunt of waarin je niet in bedreven bent. Als externe dienst, hebben wij bij Cohezio alle kennis in huis om je te begeleiden en te adviseren bij het verbeteren van de veiligheid en het welzijn op de werkplek. 

Wat is het takenpakket van een EDPBW?

Als externe dienst, levert een EDPBW een adviserende en ondersteunende dienst aan werkgevers die bij hen aangesloten zijn. Welzijn op het werk begint met het opzetten van een goed risicobeheersingssysteem om onveilige en ongezonde situaties op de werkvloer te voorkomen. Maar je kunt als werkgever voor nog meer taken de externe dienst inschakelen:

Gezondheidstoezicht

Gezondheidstoezicht is een belangrijke taak die vervuld wordt door de externe dienst. Een eigen arts met adviserende bevoegdheden ondersteunt en adviseert de werkgever bij het in kaart brengen van de gezondheidsrisico´s op de werkplek. Ook waakt de arts over de arbeidshygiëne en voert hij/zij medische onderzoeken uit bij medewerkers die in dienst treden om te bepalen of zij medisch geschikt zijn. Ook houden zij de arbeidshygiëne in de gaten en voeren zij de al dan niet verplichte vaccinaties uit.

Preventie van psychosociale risico´s

Een steeds belangrijkere taak van een EDPBW is preventie van psychosociale risico´s. Steeds vaker krijgen medewerkers te maken met stressklachten, zoals een burn-out. Ook agressie en conflicten op het werk zijn gevolgen die voortvloeien uit psychosociale risico´s. Vaak is er een werkgerelateerde oorzaak. Cohezio heeft speciale preventieadviseurs die gespecialiseerd zijn in psychosociale risico´s en de preventie ervan. 

Overige taken

Overige taken waarvoor je als werkgever bij een EDPBW mag aankloppen, zijn bijvoorbeeld het inschakelen van ergonomen die kunnen beoordelen hoe ergonomisch werkplekken zijn ingericht en hoe je dit bereikt. Verder kunnen je medewerkers begeleiding van Cohezio krijgen inzake een re-integratie. De werknemer kan zelf om een re-integratietraject vragen, maar ook de werkgever kan dit aanvragen voor een werknemer. Tijdens het traject worden de mogelijkheden om de werknemer die langdurig met ziekteverlof is,  terug in te schakelen in het arbeidsproces onderzocht.