Wat houdt grensoverschrijdend gedrag op het werk in?

Zoals de term al aangeeft; grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat de grenzen van het aanvaardbare overschrijdt en absoluut onacceptabel is. Grensoverschrijdend gedrag op het werk heeft zeer grote gevolgen voor de werksfeer en de arbeidsproductiviteit. Bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, is vaak sprake van één of meerdere slachtoffers. Aangezien jij als werkgever de wettelijke verplichting hebt om je medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden, is het noodzakelijk dat je iets aan grensoverschrijdend gedrag doet.

Wat zijn vormen van grensoverschrijdend gedrag op het werk?

Grensoverschrijdend gedrag kan op verschillende manieren plaatsvinden. Een van de meest bekende soorten van grensoverschrijdend gedrag op het werk, is seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit kan gaan van ogenschijnlijk onschuldige seksueel getinte opmerkingen tot zelfs seksueel geweld. Wat je vaak ziet met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag, is dat dit behoort tot een bepaalde bedrijfscultuur. Vooral als dit gaat om het maken van bepaalde opmerkingen waarbij bepaalde groepen mensen in hun integriteit worden aangetast. Een verandering van de bedrijfscultuur is dan noodzakelijk. Grensoverschrijdend gedrag op het werk dat ook veel voorkomt, is pestgedrag. Ook pesten op de werkvloer kan erg hardnekkig zijn, met grote gevolgen voor de slachtoffers. Dit heeft voor de slachtoffers een zeer grote psychische impact. Zij voelen zich niet meer thuis op het werk, zijn angstig of uiten zich op andere manieren. Het kan ook zijn dat slachtoffers van pesten langdurig uitvallen. Juist omdat pesten heel geniepig kan gebeuren, is het als werkgever erg belangrijk om te letten op de signalen. Overigens geldt voor alle vormen van grensoverschrijdend gedrag, dat veel slachtoffers zich vaak schamen en hier niet naar buiten mee durven te treden.

Wat kan een externe dienst betekenen bij grensoverschrijdend gedrag op het werk?

Het is absoluut noodzakelijk dat de werkgever bij grensoverschrijdend gedrag op het werk kordaat ingrijpt en laat weten dat dergelijk gedrag niet getolereerd wordt. Maar wanneer er pas ingegrepen wordt als grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden, is het eigenlijk al te laat. Als werkgever moet je het niet zover laten komen. Je moet preventieve maatregelen treffen om dergelijk gedrag te voorkomen. Hiervoor is een belangrijke taak weggelegd voor de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. De interne preventieadviseur moet hiervoor maatregelen opstellen die doorgevoerd moeten worden. Is er onvoldoende kennis in huis bij de interne preventiedienst of moeten er maatregelen doorgevoerd worden waar specialisten voor nodig zijn? Dan schakel je het beste een externe dienst in, zoals Cohezio. Onze werkwijze is erop gericht om preventieve maatregelen te nemen, zodat je zoveel mogelijk voorkomt dat grensoverschrijdend gedrag op het werk plaatsvindt. Wij hebben hiervoor preventieadviseurs die gespecialiseerd zijn in psychosociale aspecten die steeds klaarstaan met goede raad. Omdat ook de werknemers betrokken zijn bij het invoeren van bepaalde preventieve maatregelen, is sensibilisering erg belangrijk. Wij hebben hiervoor een opleiding, waarbij medewerkers wordt geleerd wat grensoverschrijdend gedrag precies is, welke vormen het kan aannemen en de impact hiervan op slachtoffer en op de organisatie. Hiermee creëren wij een stuk bewustzijn bij de medewerkers en worden veel gevolgen van grensoverschrijdend gedrag voorkomen.