Wat is het doel van het medisch toezicht op het welzijn op het werk?

Het medisch toezicht op het welzijn op het werk is voor werkgevers een wettelijke verplichting. Het doel hiervan, is de bescherming van de gezondheid van de medewerkers en om risico´s op de werkvloer zoveel mogelijk te voorkomen. Aan werkzaamheden en vooral in bepaalde branches, is er een risico waarbij het welzijn van de medewerkers aangetast kan worden. Cohezio kan als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk een belangrijke bijdrage leveren in het correct uitvoeren van de wettelijke verplichting die je als werkgever hebt. Als adviserende partij, kun je bij ons terecht voor adviezen bij één van onze arbeidsartsen of preventieadviseurs.

Voor welke functies geldt het medisch toezicht op het welzijn op het werk?

Natuurlijk heb je als werkgever de verantwoording om een veilige werkplek aan te bieden aan alle werknemers. De wettelijke verplichting voor het medisch toezicht op het welzijn op het werk, geldt vooral voor bepaalde risicofuncties. Deze risicofuncties kunnen onderscheiden worden in de volgende categorieën:

Veiligheidsfuncties

Hieronder vallen veel functies waarbij gewerkt wordt met bedrijfsmiddelen, waarbij er een zeker risico is op ongevallen en die de gezondheid van de medewerker in gevaar kunnen brengen. Denk aan bedrijfsmiddelen zoals voertuigen, installaties, machines, toestellen, kranen/hijstoestellen, rolbruggen of zelfs dienstwapens.

Functies met een verhoogde waakzaamheid

Het gaat hierbij om functies waarbij er vooral toezicht gehouden moet worden op installaties en machines die computergestuurd zijn. Hoewel deze installaties en machines hun werk zelfstandig kunnen uitvoeren, is er menselijk toezicht nodig. Zonder dit toezicht is er een risico dat de veiligheid en de gezondheid van medewerkers in gevaar komt.

Functies met activiteiten met een welbepaald risico

Dit zijn alle functies die te klasseren zijn onder de volgende drie risico´s:

  • Blootstelling aan fysische, chemische of biologische stoffen.
  • Blootstelling aan een belasting van ergonomische aard.
  • Blootstelling aan een bepaalde zwaarte van het werk of aan monotoom en tempogebonden werkzaamheden.

Kwetsbare werknemers

Dit is een specifieke groep en zijn onder andere jongeren, stagiairs en zwangere werknemers.

Medisch onderzoek als onderdeel van het medisch toezicht op het welzijn op het werk

Een belangrijk aspect van het medisch toezicht op het welzijn op het werk, is het medisch onderzoek (gezondheidsevaluatie). De arbeidsarts van Cohezio kan dit voor jouw organisatie uitvoeren. Het medisch onderzoek geldt in ieder geval voor werknemers die in bovengenoemde functies actief zijn. Het medisch onderzoek kan op verschillende momenten plaatsvinden:

  • Gezondheidsonderzoek bij de eerst aanwerving.
  • Periode onderzoek van de gezondheid van de medewerker.
  • Een medisch onderzoek bij werkhervatting.
  • Een gezondheidsonderzoek bij wijziging van de functie of als de arbeidsarts nieuwe risico´s inschat.
  • Bij fysieke of mentale klachten die aan het werk gerelateerd zijn, mag de werknemer ook spontaan de arbeidsarts bezoeken.

Cohezio adviseert werkgevers bij het medisch toezicht op het werk

Wanneer jouw organisatie aangesloten is bij Cohezio, maak dan ook gebruik van onze diensten om het medisch toezicht op het welzijn op het werk in goede banen te leiden. Voor het medisch toezicht op het welzijn op het werk, kun je terecht bij onze arbeidsarts. De arbeidsarts voert de medische onderzoeken uit, maar geeft ook belangrijke adviezen omtrent de arbeidshygiëne, beroepsziekten en eerste hulp op de werkvloer. Daarnaast kun je ook terecht bij onze preventieadviseurs. Zij adviseren je over de mogelijkheden om risico op het werk preventief te voorkomen.