Voorkom arbeidsongevallen met een preventieadviseur arbeidsveiligheid

Als werkgever heb je de belangrijke verantwoording om de arbeidsveiligheid van je medewerkers te waarborgen. Hoewel de risico´s bij de ene werkpost groter zijn dan bij een andere, zul je ieder risico in kaart moeten brengen en preventieve maatregelen moeten treffen. Als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, biedt Cohezio veel kennis en ervaring aan. Een preventieadviseur arbeidsveiligheid kan je bijstaan bij het in kaart brengen van risico´s en het invoeren van een veiligheidsbeleid.

Hoe waak je over de arbeidsveiligheid

Werknemers in alle branches kunnen met grote of kleine risico´s op het gebied van de arbeidsveiligheid te maken krijgen. Werkzaamheden met betrekking tot elektriciteit, gevaarlijke stoffen, machines, explosie- en brandgevaar of verkeer, het zijn zomaar wat risico´s die je als werkgever in kaart moet brengen. Een risicoanalyse voor iedere functie is noodzakelijk om te waken over de arbeidsveiligheid. Door het tijdig opsporen van risico´s, is het ook mogelijk om preventieve maatregelen te nemen. Preventiemaatregelen doorvoeren is dan ook een volgende stap. Een ander belangrijk onderdeel, is bewustwording. Opleiding van personeel is essentieel, zodat werknemers bewust zijn van de risico´s. Een preventieadviseur arbeidsveiligheid kan hierin een belangrijke adviserende rol spelen.

Wat kan een preventieadviseur arbeidsveiligheid voor jou betekenen?

Bij het in kaart brengen van risico´s en het invoeren van een preventief beleid op maat, heb je veel expertise nodig. Dit is lang niet altijd aanwezig binnen de organisatie. Hiervoor kun je terecht bij de preventieadviseur arbeidsveiligheid van Cohezio. Veel werk wordt je uit handen genomen en toch voer je een efficiënt beleid in om arbeidsongevallen preventief te voorkomen en te waken over de arbeidsveiligheid. Je kunt bij de preventieadviseur terecht:

  • Om je te laten informeren over alles op het gebied van de arbeidsveiligheid.
  • Voor het opmaken van veiligheidsinstructies voor het personeel.
  • Ondersteuning bij het maken van risicoanalyses voor groepen medewerkers of individueel.
  • Een volledige ondersteuning bij het opmaken en invoeren van preventiemaatregelen.
  • Begeleiding bij het opstellen van een nood- en brandpreventieplan.
  • Evacuatieoefeningen begeleiden en bespreken.
  • Het geven van opleidingen omtrent de arbeidsveiligheid.
  • Opzetten van bewustwordingscampagnes.
  • Hulp bij het aanbieden van voorbeelddocumenten e.d.
  • Onderzoek van incidenten op de werkvloer of bedrijfsongevallen.

Een preventiebeleid arbeidsveiligheid op maat

Geen enkel bedrijf, instelling of organisatie is hetzelfde. Je kunt een paar stappen vooruit komen door een standaard preventiebeleid in te voeren, maar hierbij heb je dan geen oog voor specifieke bedrijfsgerelateerde veiligheidsrisico´s. Juist daarom is de rol van de preventieadviseur arbeidsveiligheid zo belangrijk voor jouw organisatie. De preventieadviseur kent je bedrijf en kan in samenwerking met jou een preventiebeleid op maat samenstellen en invoeren.

Neem arbeidsveiligheid serieus en schakel de preventieadviseur arbeidsveiligheid in

Je moet natuurlijk niet wachten totdat er daadwerkelijk een bedrijfsongeval plaatsvindt, om pas dan maatregelen te treffen. Met preventief beleid voorkom je dat bedrijfsongevallen plaatsvinden en zijn medewerkers zich bewust van de risico´s die zij lopen. Laat als werkgever zien dat je de wetgeving, maar zeker ook de veiligheid van je medewerkers prioriteit geeft. De preventieadviseur arbeidsveiligheid van Cohezio kan je bijstaan tijdens het invoeren van preventieve maatregelen en om bewustzijn binnen de organisatie te creëren.