Tracing in de bedrijven: Einde van de contact tracing door de arbeidsartsen

Naar aanleiding van de nieuwe testregels die gelden vanaf 10 januari 2022, kunnen arbeidsartsen geen PCR-tests meer voorschrijven voor de hoogrisicocontacten in de aangesloten bedrijven. Die nieuwe regels bepalen namelijk dat er geen PCR-tests meer afgenomen worden voor de asymptomatische ” hoogrisicocontacten“.

Cohezio heeft dan ook beslist om geen contact tracing meer uit te voeren.

De contact tracing en het testen van clusters is bij het huidige zeer besmettelijke virus en de huidige epidemiologische situatie onhoudbaar voor onze diensten én binnen het kader van de nieuwe testregels ook niet zinvol.

Voortaan moeten enkel personen met symptomen getest worden.

Voor alle andere vragen rond COVID kan u uiteraard nog steeds terecht bij uw contactpersoon/arbeidsarts en uiteraard ook op onze website.

Hieronder vindt u ons document waarmee u, indien u dat wenst, zelf een tracing kan uitvoeren binnen uw organisatie. U moet dit document echter niet meer naar Cohezio sturen. U kan het nog steeds gebruiken om de hoogrisicocontacten binnen uw organisatie op te lijsten en te informeren over de regels die Sciensano oplegt in functie van de vaccinatiestatus. Weet dat uw medewerkers verplicht zijn, die regels van Sciensano na te volgen, zelfs al mag u als werkgever niet weten in hoeverre de werknemers gevaccineerd zijn.

Download het contact tracing document

 

Kent u de vaccinatiestatus van uw werknemers niet?

We herinneren er nog eens aan dat de werknemer niet verplicht is, de werkgever op de hoogte te brengen van zijn vaccinatiestatus.Toch dient hij hiermee volgens de welzijnswetgeving rekening te houden.

Uw werknemer dient volgens de welzijnswetgeving elke gevaarlijke situatie op het werk te vermijden. En dus moet hij de regels van Sciensano volgen.

 

Reminder van de belangrijkste regels voor hoogrisicocontacten en voor werknemers met een positieve test

De doktersattesten en quarantaine-attesten die door de overheid, door mijngezondheid.be of door huisartsen opgemaakt werden, zullen automatisch rekening houden met de regels van Sciensano.

Voor werknemers met een positieve test

  • Isolatie tot 7 dagen na begin van de symptomen + minimum 3 dagen koortsvrij + verbetering van de andere symptomen.
  • Isolatie tot 7 dagen na de positieve test voor asymptomatische patiënten.
  • Nadien nog 3 dagen continu masker dragen in binnenruimtes + contacten beperken

Voor hoogrisicocontacten

Volledig gevaccineerd:

  • personen ≥18 jaar na boostervaccinatie OF met basisvaccinatie* >2 weken en <5 maanden geleden

Deels gevaccineerd:

  • personen ≥18 jaar met basisvaccinatie* ≥5 maanden geleden
     

*Basisvaccinatie = 1 dosis Janssen COVID-19 vaccin® of 2 dosissen van de andere vaccins op de Belgische markt

AgRDT = sneltest = antigeentest (geen zelftest)

 

We hebben alle situaties die u in uw bedrijf zou kunnen tegenkomen en wat u moet doen indien het zich voordoet samengevat op onze “Wat als”-affiche.