Quarantaine, de term gebruikt voor personen die (nog) geen COVID-19 hebben maar wel een hoogrisicocontact hadden, is vanaf 17/03/2022 over het algemeen niet meer van toepassing.

De contact tracing op de werkplek is dus ook niet meer van toepassing.

Wel kan in het geval van een grote cluster in een kwetsbare populatie (bv. woonzorgcentra, instellingen voor langdurige zorg, gesloten gemeenschappen zoals opvangcentra voor daklozen en gevangenissen) de contact tracing nog steeds worden uitgevoerd. De verantwoordelijke arts (bv. CRA-arts van een woonzorgcentrum), het outbreak support team of de regionale gezondheidsinspecteur zullen dan de test en quarantainemaatregelen bepalen. Deze zullen worden gebaseerd op een evaluatie van de specifieke situatie en de test en quarantaine maatregelen toegepast in de vorige fasen van de epidemie.

Nederlands         Duits