Băo academy is het coaching- en opleidingscentrum van de Cohezio-groep. Met een catalogus van ongeveer 150 opleidingen en/of coachings, is băo academy actief in uiteenlopende domeinen waaronder psychosociale aspecten, ergonomie, industriële hygiëne, leiderschap, brandpreventie, gezondheidspreventie, eerste hulp of veiligheid op het werk. 

Cohezio hecht een groot belang aan het opleiden van je personeel. Wij zijn ervan overtuigd dat een opleiding rond welzijn en veiligheid op het werk een strategisch beleidsmiddel is met vele voordelen :

  • het bevorderen van de betrokkenheid en de motivatie van je personeel,
  • het verminderen van het risico op arbeidsongevallen,
  • het voorkomen van psychosociale problemen (burn-out, pesterijen, verslaving),
  • het structureel verminderen van verzuim.

ONTDEK ONZE OPLEIDINGEN

Voor wie?

Zowel klanten van Cohezio als niet-klanten.

Kalender van geplande opleidingen