Griepvaccinatie van uw werknemers: een gefaseerde aanpak
Thematische artikels 07 september 2020

Griepvaccinatie van uw werknemers: een gefaseerde aanpak

Uiterste inschrijvingsdatum: 18 september 2020 

Cohezio, uw Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, organiseert zoals elk jaar een griepvaccinatiecampagne voor alle aangesloten bedrijven.

Dit jaar zal de griepcampagne er echter anders uitzien. Omwille van de COVID-19-crisis raden de Belgische autoriteiten immers sterk aan dat de bevolking zich laat inenten tegen de seizoensgriep, met als doel een mogelijk cumulatief effect van beide virussen op hetzelfde moment te voorkomen, en een eventuele overbelasting in ziekenhuizen als gevolg daarvan te vermijden. Het aantal beschikbare vaccins in België is echter niet onbeperkt. Daarom hebben de autoriteiten uit voorzorg ervoor gekozen om een gefaseerde aanpak op te leggen voor de toewijzing van de vaccins.

Hier volgen de essentiële punten van deze richtlijn van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG), die in twee fasen voorziet:

  1. Van 15 september tot 15 november 2020
    De vaccins worden toegewezen aan de door de Hoge Gezondheidsraad bepaalde doelgroepen. Dit zijn de risicopersonen (en de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze risicopersonen), het personeel uit de gezondheidssector en de personen boven de vijftig jaar. De toediening zelf van het vaccin blijft aanbevolen vanaf 15 oktober.
  2. Vanaf 15 november 2020
    Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins na de prioritaire vaccinatie van de doelgroepen, zal de aflevering van het vaccin tot de rest van de bevolking kunnen worden uitgebreid.

Cohezio zal erop toezien dat deze fasering wordt nageleefd bij de toekenning van de vaccins.

Hebt u interesse, dan raden we u aan om uw werknemers zo snel mogelijk in te schrijven voor deze griepvaccinatiecampagne. We stellen alles in het werk om al onze klanten tevreden te kunnen stellen.

Wenst u uw werknemers in te schrijven voor onze griepvaccinatiecampagne of hebt u vragen in verband met de procedure? Stuur dan een mail naar griep_grippe@cohezio.be, en we zullen u met plezier snel een antwoord geven. Opgelet: de uiterste inschrijvingsdatum werd vastgelegd op 18 september.