Jaaractieplan: ontwerp aan comité voor 1 november
Wetgeving 15 september 2023

Jaaractieplan: ontwerp aan comité voor 1 november

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk moet voor 1 november een ontwerp van het Jaarlijks Actieplan ontvangen.

De welzijnswet verplicht iedere werkgever om de risico’s te evalueren, te inventariseren en de nodige preventieve maatregelen te treffen ter bevordering van het welzijn van zijn werknemers op het werk.  

Deze maatregelen worden gepland over een periode van 5 jaar en worden opgenomen in het globaal preventieplan, wat op zijn beurt deel uitmaakt van de verplichte opstelling van een risicobeheersingsysteem. 

In een jaarlijks actieplan (JAP) zal de praktische uitwerking worden vastgelegd van het (vijfjaren-) globaal preventieplan.

Het jaaractieplan bepaalt

  • de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid;
  • de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
  • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen;
  • de eventuele aanpassingen aan het globaal preventieplan. 

Een ontwerp van dit jaaractieplan moet ter advies worden voorgelegd aan het Comité voor preventie en welzijn op het werk (indien er in de onderneming een Comité werd opgericht). Dit moet gebeuren voor de eerste dag van de maand voorafgaand aan het dienstjaar waarop het betrekking heeft. Voor de ondernemingen die hun dienstjaar starten op 1 januari van 2024, moet het jaaractieplan voor advies worden voorgelegd vóór 1 november 2023.