Jaarverslag interne dienst preventie en bescherming op het werk : deadline 1 april
Wetgeving 22 januari 2024

Jaarverslag interne dienst preventie en bescherming op het werk : deadline 1 april

In het jaarverslag over de werking van de interne dienst moet alle informatie betreffende de veiligheid en gezondheid van de werknemers in uw organisatie (statistiek over arbeidsongevallen, acties die ondernomen werden, structuur van de onderneming, personen verantwoordelijk voor de veiligheid, inlichtingen over de externe preventiedienst,…) van het afgelopen jaar terug te vinden zijn.

De werkgever moet het jaarverslag uiterlijk tegen 1 april 2024 opstellen. Hij houdt dit verslag ter beschikking van de inspectie toezicht op het welzijn op het werk.  

Het is de preventieadviseur die het jaarverslag opmaakt. Frequent horen wij volgende reactie: "We hebben geen interne dienst voor preventie en bescherming dus moeten we geen verslag maken…". Dit is een misvatting! Elke werkgever, ongeacht de grootte van het bedrijf, moet een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming oprichten. Deze moet ten minste bestaan uit een preventieadviseur. In bedrijven of organisaties met minder dan 20 werknemers mag de werkgever de functie van preventieadviseur zelf uitvoeren.

De overheid stelt formulieren ter beschikking voor het jaarverslag. Het formulier en een verklarende nota zijn hier te vinden. In de verklarende nota zijn instructies terug te vinden over hoe u bepaalde cijfergegevens dient te berekenen. De rubrieken hebben betrekking op identificatiegegevens, de organisatie van de interne dienst en eventueel het comité voor preventie en bescherming op het werk, op de arbeidsongevallen en ongevallen op weg van en naar het werk, de arbeidsveiligheid, de gezondheid en hygiëne op het werk, de vorming van en de informatie aan het personeel.

De nodige formulieren en een verklarende nota bevinden zich op de website van het FOD WASO.