Waarvoor dient een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk?

Iedere werkgever met personeel heeft de verplichting om een degelijk welzijnsbeleid te voeren en een eigen interne dienst voor preventie en bescherming op het werk te hebben. Hierbij is een directe aansturing met het management nodig, omdat hier de beslissingen worden genomen. De interne dienst wordt belast met diverse wettelijke opdrachten om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers te waarborgen. Als de interne dienst niet kan voldoen aan alle opdrachten, bijvoorbeeld door gebrek aan expertise, dan moet de werkgever zich aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Verschil tussen een interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

De interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk streven dezelfde doelstelling na, maar hebben beiden andere verantwoordelijkheden. Bij de interne dienst geldt dat er in hiërarchische lijn van management tot medewerkers, de regelgeving omtrent het welzijn van de medewerkers op een correcte wijze toegepast wordt. De interne preventieadviseur is hiervoor uiteindelijk verantwoordelijk. De externe dienst daarentegen, speelt een onafhankelijke rol als kennispartner. De externe dienst adviseert en ondersteunt werkgevers bij het uitvoeren van hun wettelijke opdrachten om het welzijn op de werkvloer te verbeteren. De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk is hiermee een aanvullende dienst voor de interne dienst.

Wat doet de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk?

Grofweg kun je de werkzaamheden van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk indelen in twee categorieën, namelijk gezondheidstoezicht en risicobeheersing. Bij het gezondheidstoezicht gaat het om het plannen en opvolgen van medische onderzoeken bij medewerkers, bijvoorbeeld bij het in dienst treden. Verder is de arts verantwoordelijk voor het geven van verplichte vaccinaties. Wanneer een interne dienst niet over een dergelijke arts beschikt, wordt het nodig om je aan te sluiten bij een externe dienst. Rondom risicobeheersing kan de externe dienst een zeer belangrijke adviserende rol spelen voor werkgevers. Zo kan Cohezio als externe dienst, goede adviezen geven hoe je de veiligheids- en gezondheidssituatie op de werkvloer kunt verbeteren.

Op welk gebied kun je voor advies of begeleiding terecht bij je externe dienst?

De doelstelling van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, is om samen met jou als werkgever het welzijn van je werknemers te verbeteren. Veel werkgevers betalen hun jaarlijkse bijdrage voor de externe dienst, maar maken hier nooit gebruik van. Dat is jammer, want je kunt met een externe dienst veel expertise binnenhalen. Wil je zeker weten dat jij de veiligheid van je medewerkers wettelijk in orde hebt? Dan doe je er juist goed aan om een externe preventieadviseur in te schakelen voor advies en/of begeleiding. Naast gezondheidstoezicht en risicobeheersing, kun je als werkgever voor nog meer zaken bij Cohezio terecht. Heb je adviezen nodig over een verbetering van de akoestiek in je bedrijf of wil je ondersteuning voor medewerkers die re-integreren? Ook dan mag je altijd een beroep doen op onze kennis en expertise. Daarnaast geven wij zowel bij u op locatie of bij ons, opleidingen voor werknemers. Tijdens deze opleidingen wordt bewustwording en kennis bijgebracht over de risico´s op de werkvloer en hoe deze risico´s geminimaliseerd kunnen worden.