Hulp van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk bij re-integratie

Het kan dat een medewerker langdurig met ziekteverlof moet door bijvoorbeeld een ernstige ziekte of een ongeval. Op een gegeven moment zal moeten gekeken worden of de werknemer weer ingeschakeld kan worden en op welke manier. Hiervoor kan het beste een re-integratietraject ingezet worden. Voor een re-integratietraject komt altijd de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in beeld.

De rol van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk tijdens een re-integratietraject

Het is de arts van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk die een sleutelrol speelt bij het opstarten van het re-integratietraject. Of het traject nu in gang wordt gezet op verzoek van de medewerker zelf of de werkgever, de arts van de externe dienst gaat over de beoordeling of en hoe de werkzaamheden hervat kunnen worden. Cohezio kan in samenwerking met de werknemer en werkgever een optimaal re-integratieplan opstellen. 

Meer informatie in deze artikelen: