Wat mag je van een preventieadviseur psychosociale aspecten verwachten?

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor psychosociale risico´s op de werkvloer. Dit zijn aspecten die psychische schade bij de werknemer kunnen veroorzaken en ten gevolge hiervan ook lichamelijk klachten. De belangrijkste voorbeelden van psychosociale klachten, zijn stress en een burn-out. Psychosociale klachten hoeven niet altijd met lichamelijke klachten gepaard te gaan. Enkel psychische schade is al voldoende om langdurig uit te vallen. Werkgevers reageren niet altijd adequaat op psychosociale aspecten. Dit heeft meestal te maken met gebrek aan kennis. Daarom is het een voordeel om bij Cohezio aangesloten te zijn als externe dienst. Als werkgever mag je je voor adviezen altijd wenden tot de preventieadviseur psychosociale aspecten.

Welke elementen op de werkvloer brengen psychosociale risico´s met zich mee?

Er zijn enkele elementen op de werkvloer waarbij er een risico is dat de werknemer te maken krijgt met psychosociale klachten. Het is voor de werkgever van belang dit te onderkennen en hiervoor de preventieadviseur psychosociale aspecten in te schakelen. Met de juiste kennis en goede adviezen, kun je maatregelen invoeren om Psychosociale risico´s preventief te voorkomen. Welke elementen zijn van belang om op te letten als werkgever?

De arbeidsorganisatie

De arbeidsorganisatie als geheel kan de oorzaak zijn voor bepaalde psychosociale klachten. In de meeste bedrijven heerst er een hiërarchische structuur en dit kan botsen. Ook de gehanteerde werkprocedures of taakverdeling kunnen bij sommige medewerkers de trigger zijn tot het ontwikkelen van psychosociale klachten.

De arbeidsinhoud

De arbeidsinhoud heeft rechtstreeks betrekking op de functie van de werknemer. Bijvoorbeeld de ingewikkeldheid van de functie. Misschien was de functie helemaal niet zo ingewikkeld toen de medewerker in dienst trad, maar is het dit in de loop der tijd zo gegroeid? Dit kan van grote invloed zijn op het psyche van de medewerker. Dit geldt als de functie minder interessant of zelfs rondom saai is geworden. Denk aan een functie waarbij je veel repeterende werkzaamheden moet uitvoeren.

De arbeidsvoorwaarden

In bovenstaande voorbeeld was de functie misschien niet zo ingewikkeld geweest, als de medewerker voldoende opleidingsmogelijkheden was aangeboden. Opleidingen, loopbaanbeheer en de invulling van het uurrooster kunnen een psychisch effect op de werknemer hebben.

De leefomstandigheden op de werkvloer

Zijn er om de functie goed uit te voeren, voldoende maatregelen getroffen om dit mogelijk te maken, zoals voldoende materialen, ergonomische bureaustoelen, een goede verlichting en comfortabel binnenklimaat?

Interpersoonlijke relaties op het werk

Relaties met de klanten, met de werkgever, met de leidinggevende en tussen collega´s onderling hoeven niet altijd goed te gaan. In het ergste geval kan dit leiden tot psychosociale problemen, bijvoorbeeld als de werksfeer tussen de leidinggevende en de werknemer niet goed is of als een werknemer het slachtoffer is van pestgedrag.

Wat kan een preventieadviseur psychosociale aspecten voor je doen?

Wanneer je merkt dat één of meerdere medewerkers psychosociale problemen ondervinden door de werksituatie, dan doe je er goed aan om de preventieadviseur psychosociale aspecten in te schakelen. Standaard maatregelen zijn bijna nooit te nemen, omdat ieder bedrijf uniek is. De preventieadviseur psychosociale aspecten zal vooral inzetten op maatwerk. In de eerste plaats zal er onderzoek gedaan moeten worden, door een psychosociale risicoanalyse uit te voeren. Zowel werkgever als werknemers worden hierbij gehoord. Als hierbij de psychosociale risico´s in kaart zijn gebracht, kunnen er preventieve maatregelen ingevoerd worden. Het opleiden en trainen van medewerkers kan een belangrijk onderdeel zijn van de bewustwording van psychosociale aspecten op de werkvloer.

Adviezen van de preventieadviseur psychosociale aspecten van Cohezio

De preventieadviseur psychosociale aspecten van Cohezio staat altijd voor je klaar met waardevolle adviezen. Als je te weinig kennis hebt op het gebied van Psychosociale aspecten of heb je medewerkers die klachten ervaren? Aarzel dan niet om de preventieadviseur van Cohezio in te schakelen.