ACTUASCAN - December 2019 - Nr.12 :

 • Prettige feesten en tot 2020 !
 • wordt Cohezio
 • Alcohol op het werk : wat met de aansprakelijkheid ?
 • Sociale verkiezingen: voorwaarden voor het elektronisch stemmen wordt versoepeld
 • Hoe krijg je een beetje zon op kantoor ?
 • “Matig intensief bewegen” en de MET-waarde : ook voor u !
 • Feestelijke en gezonde aperitiefhapjes

 

ACTUASCAN - November 2019 - Nr.°11 :

 • spmt arista wordt Cohezio !
 • Vermijd de vicieuze cirkel van pesterijen
 • Een exoskelet aanschaffen? Enkele overwegingen
 • Voedingstip van de maand : de aardpeer

   

ACTUASCAN - November 2019 - Nr. 10 :

 • Nieuwe regelgeving rond medisch toezicht : de aanpak van cohezio
 • De occulte periode (sociale verkiezingen) : niet te verwaarlozen !
 • Exoskeletten - een doeltreffende remedie tegen musculoskeletale aandoeningen (MSA) ?
 • Wegwijs in de etiketten op voedingsverpakkingen : keurmerken en nutri-scores
 • RECENTE WETGEVING :
  • Koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, Belgisch staatsblad van 28 oktober 2019.
  • Koninklijk besluit van 19 september 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met onevenredig verzwaarde risico’s, Belgisch staatsblad van 2 oktober 2019.
  • Decreet van 2 mei 2019 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de preventie en de bevordering van de gezondheid – afdeling 6 “Departement of afdeling medisch toezicht op het werk”, Belgisch staatsblad van 14 oktober 2019.
    

ACTUASCAN - September 2019 - Nr.9 :

 • Doofheid op het werk
 • Jaaractieplan : ontwerp aan comité vóór 1 november
 • Exoskeletten - een doeltreffende remedie tegen musculoskeletale aandoeningen (MSA) ?
 • Wegwijs in de etiketten op voedingsverpakkingen (deel 2/3)
 • RECENTE WETGEVING :
  • Koninklijk besluit van 29 juli 2019 tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de kleine statuten, Belgisch staatsblad van 2 september 2019.
    

ACTUASCAN - September 2019 - Nr. 8 :

 • Zorgt welzijn op het werk voor betere prestaties ?
 • Leve de elektrische fiets (deel 2)
 • Een remedie tegen toekomstige hittegolven
 • Wegwijs in de etiketten op voedingsverpakking (deel 1/3)
 • VERSCHENEN WETGEVING :
  • De wet van 18 december 2015 houdende instemming met het verdrag nr 167 betreffende de veiligheid en de gezondheid in de bouwnijverheid, aangenomen te Genève op 20 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting, Belgisch staatsblad van 27 juni 2019.
  • Koninklijk besluit van 17 juni 2019 tot wijziging van titel 1 – Chemische agentia van boek VI – Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van de codex over het welzijn op het werk, wat het gebruik van siliciumdioxide betreft, Belgisch staatsblad van 22 juli 2019.
    

ACTUASCAN - Juli 2019 - N. 7 :Herlees enkele van de meest gelezen artikels van het afgelopen jaar

 • Werken bij warm weer : waar moet je op letten?
 • Erkenning op het werk (1)
 • Is een polssteun voor toetsenbord en muis noodzakelijk ?
 • Het griepvaccin, de beste bescherming voor jou en je omgeving
 • Hoe kan psychosociale belasting bij beroepschauffeurs en bezorgers worden vermeden ?
 • Verschillende soorten zit-stabureaus : de conclusies van een overzichtsstudie
 • Enquête rond de organisatie van EHBO : doe ook mee !
 • VERSCHENEN WETGEVING :
  • Koninklijk besluit van 3 juni 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht
  • Koninklijk besluit van 17 juni 2019 tot wijziging van titel 1 - Chemische agentia van boek VI . - Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van de codex over het welzijn op het werk, wat het gebruik van vrij kristallijn siliciumdioxide betreft

 

ACTUASCAN - Juni 2019 - N. 6 :

 • Werken bij warm weer : waar moet je op letten?
 • Periodieke gezondheidsbeoordeling : aanpassingen in de wetgeving
 • Burn-out : wat is het verschil tussen een ziekte en een "werkgerelateerd fenomeen"?
 • De zon op je bord : een klein voedingsdossier voor de zomer
 • Feedback geven over delicate zaken : hoe pakt u het aan?
 • Codex : Wetgeving rond jongeren en stagiairs aangepast
 • Enquête rond de organisatie van EHBO : doe ook mee !
 • VERSCHENEN WETGEVING :
  • Koninklijk besluit van 22 mei 2019 tot wijziging van titel 3 betreffende jongeren op het werk en titel 4 betreffende de stagiairs van boek X van de codex over het welzijn op het werk, Belgisch staatsblad van 20 juni 2019.
  • Koninklijk besluit van 22 mei 2019 tot wijziging van titel 3 betreffende jongeren op het werk en titel 4 betreffende de stagiairs van boek X van de codex over het welzijn op het werk, Belgisch staatsblad van 20 juni 2019.
    

ACTUASCAN – Juni 2019 - Nr. 5 :

 • Erkenning en waardering op het werk (2) : een complex maar belangrijk gegeven
 • Uw werknemers laten inenten tegen griep : een ontegensprekelijke meerwaarde voor uw organisatie
 • Recht op outplacement na beëindiging arbeidscontract omwille van medische reden
 • Voedingstip : Asperges
 • VERSCHENEN WETGEVING
  • Wet van 4 april 2018 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, Belgisch staatsblad van 30 april 2019.
  • De wet van 5 april 2019 houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle betreffende de nucleaire cyberbeveiliging, Belgisch staatsblad van 10 mei 2019.
  • Koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen, Belgisch staatsblad van 21 mei 2019.
  • Wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, Belgisch staatsblad van 22 mei 2019.
    

ACTUASCAN - April 2019 - Nr. 4 :

 • Erkenning op het werk (1)
 • Vive le vélo (électrique) !
 • De sociale verkiezingen van 2020
 • Voedingstip voor april : Eieren zijn goed voor je
 • Prenne 50 : ook cohezio is van de partij
 • WETGEVING
  • Wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, Belgisch Staatsblad van 19 april 2019.
  • Koninklijk besluit van 21 maart 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2018 houdende vaststelling van de kenmerken van de interventiekledij gebruikt door de hulpverleners actief binnen de dringende geneeskundige hulpverlening, Belgisch Staatsblad van 9 april 2019.
    

ACTUASCAN - Maart 2019 - Nr. 3 :

 • Ontdek onze nieuwe diensten- en opleidingscatalogus
 • Verschillende soorten zit-stabureaus : de conclusies van een overzichtsstudie
 • Beroepsziekten : Fedris statistieken 2017
 • Voedingstip voor maart : een citrusvruchtenfestival
 • WETGEVING :
  • Besluit van 31 januari 2019 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor consultancy en voor de ontwikkeling van een website of een e-commerceplatform, Belgisch staatsblad van 7 maart 2019.
  • Besluit van 31 januari 2019 van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle – Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 31 januari 2019 tot bepaling van de criteria voor aangifte aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van significante gebeurtenissen met betrekking tot de stralingsbescherming en/of veiligheid van de werknemers, het publiek, de patiënten en het leefmilieu bij handelingen in inrichtingen van klasse II en III alsook bij vervoer.
    

ACTUASCAN - February 2019 - Nr. 2 :

 • Hoe kan psychosociale belasting bij beroepschauffeurs en bezorgers worden vermeden ?
 • Inspectiecampagnes 2019
 • Een eiwitrijke voedingstip !
 • Is een polssteun voor toetsenbord en muis noodzakelijk ?
   

 

ACTUASCAN - Januari 2019 - Nr. 1 :

 • Psychosociale belasting bij beroepschauffeurs en bezorgers : de belangrijkste oorzaken
 • 8 tips voor wie moet rijden bij sneeuw en ijzel
 • Praktische handleiding voor kleine ondernemingen over psychosociale risico's, stress en musculoskeletale aandoeningen
 • Jaarverslag over de werking van de interne dienst hoeft niet langer verstuurd te worden naar de Directie Toezicht Welzijn op het Werk
 • WETGEVING :
  • Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken
  • Wet van 6 december 2018 houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle met betrekking tot de milieueffectbeoordeling
  • Koninklijk besluit van 6 december 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft de fysische controle en betreffende Bel V