Cohezio blijft trouwe partner Pink Ribbon
Thematische artikels 25 april 2023

Cohezio blijft trouwe partner Pink Ribbon

De terugkeer naar het werk na borstkanker is een grote stap, die nauw samenhangt met de opdracht van een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Daarom is Cohezio sinds 2020 betrokken bij Pink Ribbon en verlengden we ook dit jaar ons sponsorcontract. We engageren ons in het bijzonder voor Pink Monday: een sensibiliseringsactie rond de terugkeer naar het werk na borstkanker.

Wist je dat één vrouw op negen gedurende haar leven geconfronteerd zal worden met deze ziekte, en dat het ook mannen kan overkomen? Iedereen komt met een andere manier in aanraking met de ziekte: je wordt zelf ziek of een vriend of collega krijgt op een dag slecht nieuws. Naast de grote impact die de ziekte heeft op de fysieke, emotionele, relationele en sociale aspecten van ons leven, mogen we ook niet onderschatten wat een borstkankerdiagnose betekent voor het professionele bestaan van de betrokken personen.

Terug aan het werk na borstkanker 

Als Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk bieden we onze steun en ook de kennis van onze deskundigen inzake de terugkeer naar het werk na ziekte. Het partnerschap met Pink Ribbon is dus een vanzelfsprekendheid voor Cohezio. We engageren ons in het bijzonder voor Pink Monday: een sensibiliseringsactie rond de terugkeer naar het werk na borstkanker. De sensibilisering richt zich op werkgevers, hr-diensten, medewerkers, collega’s en zorgverleners.

Uit grootschalige studies, gefinancierd door het Pink Ribbon-fonds, blijkt dat heldere informatie en communicatie een wereld van verschil kan maken bij de terugkeer naar het werk na borstkanker. Dat was de aanleiding om Pink Monday in het leven te roepen, als tegenpool van Blue Monday. Pink Monday verwijst naar de dag waarop men het werk terug aanvat na borstkanker. Voor alles is deze dag dus een symbool van hoop, van wederzijdse hulp en van sensibilisering rond borstkanker, zodat de patiënten zich opnieuw "als een vis in het water" mogen voelen.

Informatie en sensibiliseringsmateriaal

Pink Ribbon biedt verschillende tools waarvan je gebruik kan maken: als patiënt (werknemer of zelfstandige), als werkgever, als collega of als zorgverlener.