Een sterke teamcohesie bewaren bij hybride werken vraagt een andere leiderschapsaanpak
Onze publicaties 26 januari 2022

Een sterke teamcohesie bewaren bij hybride werken vraagt een andere leiderschapsaanpak

Hybride werken, waarbij medewerkers deels op kantoor werken en deels telewerken, zal ongetwijfeld deel van onze realiteit blijven.

Hybride werken vraagt echter een andere manier van leidinggeven, en daar horen ook nieuwe competenties bij: een gezonde dosis emotionele intelligentie, een stijgende aandacht voor heldere communicatie en het opbouwen van een cultuur gebaseerd op vertrouwen zijn belangrijker dan ooit. Leidinggevenden hebben deze vaardigheden meer dan ooit nodig om te voldoen aan hun wettelijke verplichting om het welzijn van hun medewerkers te bewaken en hun team samen te houden. Wordt hier onvoldoende op ingezet, dan loopt men het risico dat de verbondenheid met de organisatie en het team alsook de motivatie van de medewerkers zwaar onder druk komt te staan. Gelukkig weten onze preventieadviseurs psychosociale aspecten hier raad mee!

Een aantal basisingrediënten voor een hecht team op afstand zijn de volgende:

  • Naast taakgerichte contacten is het cruciaal dat men in het team voldoende tijd vrijmaakt voor mensgerichte contacten en dat men polshoogte neemt van de noden die leven in het team.
  • Het creëren van een psychologisch veilig klimaat: voelen medewerkers zich bijvoorbeeld veilig genoeg om zichzelf te zijn en durven ze hun meningen en behoeften uiten? Kunnen ze moeilijkheden of fouten ter sprake brengen zonder negatieve gevolgen te moeten vrezen?
  • Duidelijke afspraken rond bereikbaarheid. Het opstellen van een connectie- en deconnectiebeleid kan hierbij helpen om verwachtingen te verhelderen.
  • Het geven van voldoende feedback aan medewerkers kan misverstanden en een onzekerheidsgevoel tegengaan dat door telewerken in de hand wordt gewerkt (‘ben ik wel goed bezig’?). Medewerkers hebben immers nood om zich competent te voelen om gemotiveerd te blijven.
  • Het ondersteunen van medewerkers in het omgaan met verandering en eventuele angsten. Het voldoende beheersen van de nodige gesprekstechnieken is hierbij cruciaal.

Het goede nieuws is dat verbondenheid bewaren op afstand geen kernfysica is. Toch passen veel leidinggevenden de theoretische kennis die ze hieromtrent bezitten veel te weinig toe, merken we in de praktijk. Dat wordt deels verklaard doordat dat er jammer genoeg geen ‘quick fixes’ bestaan: verbondenheid bewaren vraagt de nodige tijd en inzet, dat is de keerzijde. Het is een investering die je achteraf wel dubbel en dik terugverdient door een verbeterde motivatie en productiviteit. Het is dus interessant om te gaan kijken hoe men binnen de organisatie de leidinggevenden kan ondersteunen en de nodige tijd en ruimte kan geven om die theoretische goede praktijken ook echt te gaan inzetten op de werkvloer. Het versterken van de teamcohesie vraagt immers inzet die pas op de (middel)lange termijn zijn vruchten zal afwerpen.

Nieuwsgierig naar meer tools om rond verbondenheid aan de slag te gaan binnen jouw organisatie? Wij ontwikkelden de sensibilisatie ‘Teamcohesie bewaren bij hybride werken’ op maat van leidinggevenden, medewerkers of vertrouwenspersonen. In een live of digitale sessie van een halve tot een volledige dag wordt er dieper ingegaan op hoe je verbondenheid op afstand (én op kantoor) precies kan bewerkstelligen en hoe men het gesprek kan aangaan met medewerkers die het moeilijk hebben (omgaan met verandering, weerstand, angsten…). Er worden tips gegeven voor de terugkeer naar kantoor, het stimuleren van verbondenheid, het herkennen van alarmsignalen van onwelzijn, omgaan met emoties, gesprekstechnieken en doorheen de sessie wordt er voldoende ruimte gegeven voor het delen van ervaringen met elkaar.

Meer informatie

 

Suzanne van Hemmen,
Preventieadviseur Psychosociale aspecten