Het nieuwe Koninklijk Besluit betreffende het bezoek aan de arbeidsplaatsen en het beleidsadvies in de praktijk
Onze publicaties 25 november 2021

Het nieuwe Koninklijk Besluit betreffende het bezoek aan de arbeidsplaatsen en het beleidsadvies in de praktijk

Op 23 augustus is in het Belgisch Staatsblad een nieuw Koninklijk Besluit gepubliceerd over de bezoeken aan de arbeidsplaatsen door de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en over het beleidsadvies dat door deze dienst wordt uitgebracht. Dit nieuwe KB heeft dus slechts betrekking op enkele welbepaalde opdrachten van de Externe Dienst voor Preventie en bescherming op het werk (EDPBW). Er is dus geen verandering wat betreft de opdrachten en taken van de Interne Dienst voor Preventie en bescherming op het werk (IDPBW), met name wat betreft de frequentie en de bezoeken aan de arbeidsplaatsen*.

Een belangrijke wijziging die met dit KB wordt ingevoerd is dat de bevoegdheid van de preventieadviseur van de EDPBW om bedrijfsbezoeken af te leggen, nu ook wordt uitgebreid naar preventieadviseurs van niveau 2. 

Organisaties A, B en C+: Periodiciteit en planning van de bezoeken

Voor ABC+-organisaties is de belangrijkste verandering de periodiciteit van de bezoeken, die nu om de twee jaar is, in plaats van elk jaar. Het is ook nodig een "bezoekschema" op te stellen wanneer het bedrijf verscheidene plaatsen met hetzelfde soort risico heeft, zodat alle vestigingen beurtelings worden bezocht.

Daarom raden wij u aan nu een vergadering te plannen met uw EDPBW-vertegenwoordiger om, in overleg met uw comité, te bepalen welke bezoeken u in 2022 wilt afleggen en met welke specialismen.
 

Een mogelijkheid om te besparen op uw Preventie-eenheden

De afgelegde bezoeken worden uiteraard afgetrokken van uw preventie-eenheden. De overschakeling op een hogere frequentie kan u in staat stellen uw PE's te investeren in andere belangrijke interventies die in uw globaal en jaarlijks plan zijn gepland.

Het partnerschap met uw EDPBW wordt dus steeds vanzelfsprekender om u daarbij te helpen, en u kunt deze vergadering ook gebruiken om uw behoeften inzake preventie en welzijn te bepalen.
 

Het beleidsadvies: het referentie-instrument voor preventie!

Voor organisaties van categorie C- en D wordt het beleidsadvies dat uw EDPBW tijdens het werkplekbezoek geeft, steeds belangrijker en wordt het een echt dynamisch instrument voor risicobeheer.

In de praktijk is het via het Cohezio4u-platform en de toegang tot de Safetify-applicatie dat u uw globale en jaarlijkse actieplannen kunt raadplegen, bijwerken en opvolgen.

Ten slotte werd voor deze organisaties ook de periodiciteit van de werkplekbezoeken herzien: afhankelijk van de aansluitingstarieven zullen om de 2 à 3 jaar bezoeken worden afgelegd. Cohezio heeft echter besloten u frequentere bezoeken aan te bieden, zodat u regelmatiger kunt profiteren van de deskundigheid van onze preventieadviseurs.

Cohezio4u is dé interactieve link tussen u en uw EDPBW! Een essentieel instrument om ervoor te zorgen dat u in orde bent met uw wettelijke verplichtingen. Vraag nu uw persoonlijke en beveiligde toegang aan!

U kan rechtstreeks een account aanmaken via www.cohezio4u.be. Klik op "Zich inschrijven op Cohezio4u", vul vervolgens het formulier in door uw klantennummer, gegevens, gebruikersnaam en wachtwoord in te geven. Klik dan op "Ik schrijf me in". Binnen de twee werkdagen die volgen zal u een bevestigingsmail ontvangen waarmee u toegang krijgt tot uw persoonlijke account op Cohezio4u. 

 

*Geen gevolgen voor de taken van de IDPBW van Art. II.1-6.- § 1. Om deze opdrachten te vervullen zijn de preventieadviseurs ertoe gehouden ten minste de volgende taken uit te oefenen:
a) verrichten van veelvuldige en systematische onderzoeken op de arbeidsplaats,
(...)
Geen gevolgen voor de taken van het comité van Art. II.7-10.- Het Comité draagt bij tot de toepassing van het dynamisch risicobeheersingssysteem door sommige van zijn leden werkgevers en werknemers af te vaardigen om samen met de bevoegde preventieadviseur en het bevoegde lid van de hiërarchische lijn, periodiek en ten minste éénmaal per jaar een grondig onderzoek in te stellen op al de arbeidsplaatsen waarvoor het Comité bevoegd is.