Ontdek băo academy, het opleidingscentrum van de groep Cohezio
Opleidingen 09 juni 2023

Ontdek băo academy, het opleidingscentrum van de groep Cohezio

Om onze klanten zo volledig mogelijk te ondersteunen besliste Cohezio enkele jaren geleden om onze diensten en vaardigheden buiten de strikt wettelijke opdrachten uit te breiden. De Cohezio-familie groeide, met dochterondernemingen met elk zijn welomschreven specialiteiten, die de taken van een EDPBW aanvullen. Băo academy, het coaching- en opleidingscentrum van de Cohezio-groep, is de nieuwste telg hiervan. 

Băo academy wordt het coaching- en opleidingscentrum van de groep: ze centraliseert de vaardigheden en diensten die vroeger enerzijds door de opleidingsafdeling van Cohezio werd uitgeoefend, en anderzijds door de BAO Group, die ervaring heeft op het vlak van opleiding en coaching in het bedrijfsleven, specifiek in management en leiderschap. Met een catalogus van ongeveer 150 opleidingen en/of coachings, is băo academy actief in uiteenlopende domeinen waaronder psychosociale aspecten, ergonomie, industriële hygiëne, leiderschap, brandpreventie, gezondheidspreventie, eerste hulp of veiligheid op het werk.

 

welzijnOpleiding = preventie bij uitstek

Voor băo academy beginnen de prestaties van werknemers bij hun welzijn, met name bij het evenwicht tussen mentale, emotionele en fysieke gezondheid. Welzijn begint bij preventie en daarbij zijn opleiding en coaching belangrijke speerpunten. Ze vergroten de betrokkenheid en motivatie van het personeel, verkleinen het risico op arbeidsongevallen en voorkomen het ontstaan van psychosociale problemen (burn-out, intimidatie, conflicten, stress, verslavingen, enz.), musculoskeletale aandoeningen of andere gezondheidsproblemen.

Een naam met een stevig verankerd DNA

bao‘Băo’ komt uit het Mandarijn-Chinees en betekent ‘de schat die in iedere mens schuilt’. De mens is dan ook de belangrijkste inspiratiebron voor băo academy. Via haar opleidingen wil ze individuen en organisaties ondersteunen in hun evolutie. Daarnaast wil ze iedereen bewustmaken van het potentieel of van de eventuele obstakels die een volledige professionele, emotionele of relationele ontwikkeling in de weg staan. 

Een bewezen methodologie

Het doel van elke opleiding van băo academy is een duurzame gedragsverandering, niet alleen dankzij theoretische kennis, maar ook en vooral via praktische kunde van de deelnemers. Om dit te bereiken, vertrouwt băo academy op een pedagogische aanpak in drie stappen: 

  1. Begrijpen van de verschillende concepten en mechanismen dankzij een stevige theoretische en wetenschappelijke basis.
  2. Uitwisselen om de theoretische aspecten te verduidelijken, te preciseren en aan te vullen.
  3. Integreren van de verschillende principes op een interactieve, ludieke en dynamische manier. We ruimen de belemmeringen (meer bepaald cognitieve vooroordelen en overtuigingen) uit de weg door te delen, de simulatie van concrete situaties en praktische experimenten. Deze stap is cruciaal om ervoor te zorgen dat de nieuwe ervaringen in de praktijk worden toegepast.

Verschillende opties qua vorm van de opleiding

Băo academy biedt al zijn opleidingen in live-vorm aan, sommige ook in blended learning (online theorie leren op eigen tempo en praktijkoefeningen in klasvorm). De meeste opleidingen kunnen specifiek worden aangepast aan de behoeften van het bedrijf. Sommige zijn niet alleen intra-company beschikbaar, maar ook inter-company, met als grote toegevoegde waarde het uitwisselen van ervaringen met andere bedrijven. 

Een multidisciplinair team van trainers

De băo academy-trainers hebben allemaal een dubbele pet op. Ze zijn in de eerste plaats professionals in hun vakgebied, of het nu gaat om preventieadviseurs, artsen, ergonomen, psychologen, verpleegkundigen, ingenieurs, leiders of teammanagers, enzovoort. Daardoor begrijpen ze de realiteit van de deelnemers bijzonder goed, terwijl ze de didactische vaardigheden en de kennis van het wettelijke kader hebben, waarin ze zichzelf bovendien continu bijscholen. Dit dubbele voordeel stelt Cohezio in staat om zowel privé- als publieke organisaties moderne oplossingen aan te bieden die zijn aangepast aan de sector en de realiteit van het bedrijf.

Op zoek naar meer informatie?
Băo academy heeft een gloednieuwe website www.baoacademy.be, waar je alle opleidingen en coachings kan terugvinden. Je kan er ook alle informatie raadplegen die je nodig hebt om je in te schrijven voor een of meerdere opleidingen naar keuze, en je kan ook een opleiding op maat aanvragen. Heb je meer specifieke vragen over opleidingen? Dan kun je altijd terecht bij de collega’s van Băo academy via info@baoacademy.be.