Werknemers kunnen tijdens hun werkzaamheden op verschillende manieren in aanraking komen met agressie op het werk. Werknemers werken bijvoorbeeld met klanten of patiënten, die agressief uit de hoek komen en het gemunt hebben op je werknemer. Als werkgever, is het jouw taak om de werknemer te beschermen tegen alle vormen van agressie. Daarnaast kan er ook intern agressie op het werk voorkomen. Denk aan een leidinggevende die agressief is tegen medewerkers. Ook al is de agressie verbaal, het kan een grote indruk achterlaten op de werknemer. Laat je als werkgever begeleiden door Cohezio. Wij hebben de kennis in huis om je van goede adviezen en ‘tips and tricks’ te voorzien hoe jij achter je medewerkers kan staan tijdens agressie.

Wat is agressie op het werk?

Wanneer medewerkers op het werk te maken krijgen met agressie, dan heeft dit een enorme impact op hun persoonlijke leven en raakt ook direct de werkplek. Iedereen is anders, dus de ene werknemer zal beter met agressie op het werk kunnen omgaan dan de andere. Feit is dat het nooit leuk is om slachtoffer te zijn van agressie. Grofweg kun je agressie opdelen in verbale agressie en non-verbale agressie. Verbale agressie is agressie door middel van woorden en gebaren. Denk aan een klant die tegen de medewerker schreeuwt en deze bijvoorbeeld bedreigd. Non-verbale agressie is niet alleen schreeuwen en schelden, hier wordt dan vaak geweld gebruikt. Non-verbale agressie op het werk kan dus leiden tot fysieke arbeidsongeschiktheid, terwijl het bij verbale agressie vooral om psychische arbeidsongeschiktheid gaat.

Wat kan je als werknemer doen tegen agressie?

Als werknemer is het erg belangrijk dat je signalen van agressie kan herkennen en weet hoe je in een dergelijke situatie moet reageren. Probeer ten allen tijde je kalmte te behouden en zelf niet agressief te worden. Zo niet zal de situatie gegarandeerd helemaal uit de hand lopen. Hoe agressief een klant of patiënt ook is, blijf altijd kalm en rustig. Hoe moeilijk het ook kan zijn in deze situatie, het is de kunst om enige affiniteit of begrip te uiten naar de persoon die agressief is. Zo laat je zien dat je zijn/haar problemen serieus neemt. Rustig blijven luisteren is dan het advies. Om te voorkomen dat je ook lichamelijk slachtoffer wordt van gewelddadige agressie op het werk, moet je altijd een veilige afstand houden.

Wat zijn je verplichtingen als werkgever?

Als werkgever heb je enkele verplichtingen om je werknemers tegen agressie op de werkvloer te beschermen. Cohezio kan hierin een belangrijke preventieve, adviserende en begeleidende rol spelen. Zo moet je een register aanleggen, waarin personen die agressief zijn (geweest) tegen jouw medewerkers vastgelegd worden. Alle vormen van agressie moeten hierin vastgelegd worden, dus ook pesterijen op de werkvloer of ongewenst seksueel gedrag. Ook moet je medewerkers die slachtoffer zijn, psychologische ondersteuning bieden door gespecialiseerde diensten. Stel met behulp van Cohezio een psychosociale risicoanalyse op als preventieve maatregel om agressie te voorkomen en te weten wat je moet doen in het geval van agressie.

Het is vanzelfsprekend dat je als werkgever niet over de expertise beschikt over zaken met betrekking tot agressie op de werkvloer. Met onze kennis, opleidingen en begeleiding, maak jij de werkvloer voor je medewerkers veel veiliger en aangenamer.