Komen er conflicten op de werkvloer voor in jouw bedrijf?

Een goede en prettige werksfeer is van groot belang voor een bedrijf, maar zeker ook voor de medewerkers. Hoe beter de sfeer op de werkvloer is, des te productiever, efficiënter en daadkrachtiger er gewerkt wordt. Dit is uiteraard de ideale situatie. Mensen zijn verschillend en hebben diverse niet altijd met elkaar overeenkomende karakters. Het kan dan ook voorkomen dat collega´s in onmin met elkaar raken en er een conflict ontstaat. Natuurlijk hoeven je medewerkers geen innige vriendschapsbanden te hebben, maar het tegenovergestelde moet je zeker voorkomen. Conflicten op de werkvloer zijn funest voor de werksfeer en komt zeker ook de productiviteit en het goed uitoefenen van de arbeid niet ten goede.

Negeer als werkgever de conflicten op de werkvloer niet

Conflicten op de werkvloer kunnen ontstaan om uiteenlopende redenen. Er kan sprake zijn van botsende persoonlijkheden, meningen die haaks op elkaar staan, maar ook uit frustratie door bijvoorbeeld een hoge werkdruk of problemen in de privésituatie. Wanneer er een conflict tussen medewerkers of misschien zelfs tussen een leidinggevende en medewerkers ontstaat, dan moet je hier iets aan doen als werkgever. Negeren en hopen dat het overwaait is de slechtste keuze die je kunt maken. Hierdoor blijft het conflict sluimeren en komt het op een later tijdstip in alle hevigheid weer boven. Maak het bespreekbaar en focus je niet op de mensen die betrokken zijn, dit brengt namelijk geen stabiliteit en een oplossing. Focus je juist op de achterliggende reden en de oorzaak van het conflict. Zo zorg je dat het conflict vanaf de basis wordt aangepakt en is er geen risico meer dat het conflict later weer oplaait.

Voorkomen van conflicten op de werkvloer

Het is niet altijd te voorkomen dat er een conflict tussen medewerkers ontstaat. Toch doe je er goed aan om als ondernemer te zorgen voor een open bedrijfscultuur. Hiermee wordt bedoeld, een cultuur waar een positieve cultuur aanwezig is en waar volop ruimte is voor medewerkers om hun mening te uiten. Hiermee voorkom je bijvoorbeeld al veel conflicten omdat mensen zich niet goed kunnen uiten. Zorg ook dat je als zaakvoerder open staat en bereikbaar bent voor je medewerkers. Het voorkomen van conflicten op de werkvloer moet het doel zijn, in plaats van telkens conflicten te moeten oplossen. Als externe dienst, is het instellen van preventieve maatregelen altijd een speerpunt voor Cohezio. Vraag daarom gerust om advies en/of begeleiding bij het nemen van preventieve maatregelen om conflicten op de werkvloer te voorkomen.

Preventief maatregelen treffen met hulp van Cohezio

De beste oplossing bij conflicten op de werkvloer, is om te voorkomen dat ze ontstaan. Dit is lastiger dan je denkt, want dit betreft vooral de wijze waarop jij jouw organisatie inricht en welke werksfeer er heerst. Wil je weten hoe je preventief maatregelen kunt treffen om conflicten op het werk te voorkomen? Schakel hiervoor de professionele preventieadviseurs van Cohezio in. Wij hebben de ervaring en kennis in huis, om je te begeleiden en te adviseren om preventieve maatregelen goed door te voeren. Met onze hulp zijn conflicten zeker te voorkomen en verbeter je de werksfeer en de onderlinge samenwerking tussen jouw medewerkers.