Hoe stel je een plan van aanpak voorbeeld reintegratie op?

Wanneer een werknemer langdurig uitvalt door ziekte, dan zal op een gegeven moment ter sprake moeten komen of de medewerker nog in staat is om terug te keren en of er een re-integratie traject gestart moet worden. Maar voordat je een plan van aanpak voorbeeld reintegratie kunt opstellen, gaat er nog een traject vooraf. Er moet eerst een re-integratiebeoordeling plaatsvinden.

Het voorafgaande proces aan een plan van aanpak voorbeeld reintegratie

Het verzoek tot aanvraag voor een re-integratietraject, kan worden gedaan door zowel de werkgever als de werknemer of door de behandelende arts van de werknemer. Dit verzoek wordt gedaan aan de arbeidsarts. Er zal dan een re-integratiebeoordeling moeten plaatsvinden. De arbeidsarts gaat hierover in overleg met diverse partijen, zoals de behandelend en adviserende arts van de werknemer, de werkgever, de preventieadviseur en andere personen die die bij een re-integratie betrokken zijn. Op basis hiervan, zal de arbeidsarts een conclusie trekken:

  • Op termijn (na re-integratie) kan het werk hervat worden.
  • Medewerker is definitief ongeschikt om werkzaamheden uit te voeren.
  • Vanwege medische reden op dit moment nog niet mogelijk om beoordeling te geven.

Bij het eerste punt kan gestart worden met het opstellen van een plan van aanpak voorbeeld reintegratie. Bij het tweede punt is de medewerker mogelijk wel in staat om andere of aangepaste werkzaamheden uit te voeren. Dit moet worden onderzocht of er kan beroep tegen deze beslissing ingesteld worden. Bij het derde punt wordt het het traject beëindigd en kan er ten vroegste drie maanden na de beslissing opnieuw een re-integratiebeoordeling plaatsvinden.

Hoe moet een plan van aanpak opgesteld worden?

Een plan van aanpak voorbeeld reintegratie moet in samenspraak met diverse partijen worden opgesteld. De werkgever onderzoekt de mogelijkheden voor aangepast of ander werk of dat er zo nodig aanpassingen aan de werkplek mogelijk zijn. Vervolgens maakt de werkgever in samenwerking met de werknemer, de arbeidsarts en eventuele andere belanghebbenden een re-integratieplan, dat is aangepast aan de gezondheidssituatie van de medewerker.

Wat komt er in een plan van aanpak voorbeeld reintegratie te staan?

In het plan van aanpak oftewel re-integratieplan, geeft de werkgever een omschrijving van enkele concrete en realiseerbare maatregelen:

  • De werkgever omschrijft de aanpassingen die gedaan kunnen worden op de werkplek.
  • Een omschrijving van hoe werkzaamheden aangepast worden, zoals andere werkzaamheden, aangepaste werkzaamheden of aanpassingen in het aantal te werken uren.
  • Of het mogelijk is om inhoudelijk geheel ander werk uit te voeren binnen de organisatie.
  • De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen of trainingen in het geval van aangepast werk of ander werk.

De werknemer heeft 14 dagen de tijd om in te stemmen met het plan van aanpak voorbeeld reintegratie. Bij weigering moet de werknemer wel de redenen hiervoor aangeven.

Een re-integratieplan opstellen met behulp van Cohezio

Wil je als werkgever voor een werknemer een re-integratieplan opstellen? Als je dit nog nooit gedaan hebt of weinig kennis in huis hebt hoe je dit moet aanpakken, maak dan gebruik van de expertise van Cohezio. Een plan van aanpak voorbeeld reintegratie hebben wij online gezet, zodat je exact ziet wat er in het re-integratieplan moet komen te staan. Dit voorbeeld kun je desgewenst met je eigen gegevens invullen. Ook staan onze preventieadviseurs altijd voor je klaar om je te begeleiden of om je te voorzien van deskundige adviezen.