Wat is psychosociaal welzijn op het werk?

Wettelijk ben je als werkgever verplicht om een welzijnsbeleid te voeren, zodat je preventief psychosociale klachten bij werknemers voorkomt. Aandacht voor het psychosociaal welzijn op het werk is uitermate belangrijk. Wanneer het psychosociaal welzijn niet orde is op de werkvloer, dan heeft dit grote gevolgen voor de algehele werksfeer, de werkprocessen, het ziekteverzuim en de productiviteit. Psychosociale klachten zijn vooral psychische klachten die door de factoren op het werk ontstaan, maar kunnen zeker ook in relatie staan tot fysieke klachten. Wil je begeleiding of adviezen bij het voeren van een effectief welzijnsbeleid? De preventiemedewerker van Cohezio kan je hierin ondersteunen.

Wat houdt het psychosociaal welzijn op het werk concreet in voor de werkgever?

Als het gaat om het voeren van een beleid en het invoeren van preventieve maatregelen rondom psychosociaal welzijn op het werk, dan houdt dit concreet in:

Uitvoeren van een risicoanalyse

Door een risicoanalyse uit te voeren, kom je erachter waar de knelpunten in de organisatie zitten en waar de meeste kans is op psychosociale problemen. Bij een organisatiebrede risicoanalyse, betrek je altijd de medewerkers, maar het is ook verstandig om hiervoor de preventiemedewerker erbij te betrekken. Er moet specifieke aandacht rondom de psychosociale aspecten besteed worden voor:

  • Arbeidsorganisatie
  • Arbeidsinhoud
  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Arbeidsrelaties.

Preventieve maatregelen uitwerken

Nadat de risicoanalyse is afgerond, is het tijd om een preventief plan te ontwikkelen en in te voeren, om het psychosociaal welzijn op het werk op peil te houden en psychosociale problemen te voorkomen. Welke preventieve maatregelen dit zijn, kan per bedrijf verschillen. Daarbij is het wel van belang om jaarlijks te evalueren of de preventieve maatregelen nog steeds effectief zijn.

Preventief alcohol-, medicatie- en drugsbeleid

De oorzaak van veel psychosociale problemen op de werkvloer, zijn alcohol- en drugsverslavingen. Het is daarom nodig om een beleidsverklaring op te stellen, die alle maatregelen omvat rondom het alcohol-, medicatie- en drugsbeleid.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon

Het is zeker een goede zaak als je als werkgever een vertrouwenspersoon op de werkvloer hebt. De vertrouwenspersoon biedt in de eerste plaats een luisterend oor voor medewerkers die slachtoffer zijn van psychosociale problemen op het werk. Daarnaast heeft een vertrouwenspersoon een signalerende functie. Hoewel de vertrouwenspersoon ook tegenover de werkgever een geheimhoudingsplicht heeft, kunnen er richting de werkgever wel aanbevelingen gedaan worden.

Voorbeelden van problemen met het psychosociaal welzijn op het werk

Het psychosociaal welzijn op het werk kun je heel breed trekken. Zo is stress een factor die werkgevers veel geld kost, mede doordat werknemers hierdoor langdurig kunnen uitvallen. Doorgaans is een hoge werkdruk de oorzaak, maar ook onderlinge relaties op hiërarchisch niveau liggen hier vaak aan ten grondslag. Een ander voorbeeld van psychosociaal welzijn, is respectvol gedrag op het werk. In een bedrijf werken soms veel mensen met ieder een eigen achtergrond. Bepaalde achtergronden kunnen met elkaar botsen en er kunnen conflicten ontstaan. Ook pestgedrag is een vorm van onrespectvol gedrag, waar werknemers erg psychosociale hinder van kunnen ondervinden.

Houd het psychosociaal welzijn in de gaten met behulp van een preventieadviseur

Psychosociaal welzijn op het werk kan erg complex zijn. Je hebt specifieke kennis nodig, om een goed preventief beleid rondom het psychosociaal welzijn in te voeren. Het is niet vreemd als dergelijke kennis in jouw organisatie ontbreekt. Hiervoor ben je immers aangesloten bij een externe dient voor preventie en bescherming op het werk? Schakel daarom gerust de preventieadviseur in. Dit komt zowel de medewerkers als jouw organisatie ten goede.