De Externe Diensten zien zich genoodzaakt bepaalde prioriteiten te stellen
Thematische artikels 02 december 2021

De Externe Diensten zien zich genoodzaakt bepaalde prioriteiten te stellen

Gezien de veranderende gezondheidssituatie ziet Cohezio zich, net zoals alle andere externe preventiediensten (lees in dit verband het persbericht van Co-Prev, de vereniging van EDPBW), genoodzaakt om bepaalde prioriteiten te stellen bij haar dagdagelijkse dienstverlening, in het bijzonder bij de activiteiten rond gezondheidstoezicht. Dit betekent dat in de loop van de komende weken sommige prestaties die we minder urgent achten, misschien zullen moeten worden uitgesteld. We wensen ons hier alvast voor te verontschuldigen.   

3e prik

De overheidsinstanties hebben onlangs aangekondigd dat de derde dosis van het COVID-19-vaccin reeds wordt toegediend aan specifieke doelgroepen, waaronder werknemers in de gezondheidszorg. Cohezio wordt gevraagd het personeel van een aantal van haar klanten in de ziekenhuizen en de gezondheidszorg te vaccineren. Die klanten beschikken momenteel gezien de huidige werklast niet over de interne middelen om dit zelf te doen.

Deze vaccinatieopdracht komt bij de reeds zeer talrijke taken van ons medisch en paramedisch personeel in deze tijden van COVID-19 (tracing, advies, specifieke aanbevelingen, enz. bovenop onze traditionele wettelijke opdrachten). Ons medisch en paramedisch personeel heeft momenteel te maken met een moeilijk hanteerbare werkdruk. Lees in dit verband ons persbericht van 29/11/2021  “Ook de arbeidsartsen zitten op hun tandvlees! “.

 

Lees het persbericht

.

Prioritisering van onze opdrachten

Aangezien onze ressources op het vlak van personeel niet onbeperkt zijn, hebben we prioriteiten opgesteld bij de opdrachten die we de komende weken zullen uitvoeren. Absolute voorrang gaat naar de ondersteuning van onze klanten in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. Daardoor kan het dat bepaalde dienstverleningen (zoals periodieke medische onderzoeken of sommige bezoeken aan de werkplek) moeten worden uitgesteld. Onze medewerkers moeten immers de mogelijkheid krijgen om zich te concentreren op deze essentiële taak waardoor de verspreiding van het virus beperkt kan worden en onze klanten hun activiteiten zoveel mogelijk kunnen voortzetten. Dit uiteraard terwijl zij de gezondheidsvoorschriften verder strikt naleven.

 

Meer dan ooit aan uw zijde

U kunt er zeker van zijn dat we – zoals reeds sinds het begin van de pandemie- ,  verder ons uiterste best doen om u te helpen en te ondersteunen in deze onzekere tijden.

 

We danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Het Cohezio team.