Het opzet van onze methodologie is eenvoudig, doeltreffend en afgestemd op uw realiteit. Het is de bedoeling u te helpen rekening te houden met zoveel mogelijk factoren, zodat u een maximale veiligheid kunt garanderen voor uw werknemers en zo geleidelijk aan en op een gecontroleerde manier uw activiteiten kunt hervatten.

Het exitplan wordt samen met u opgesteld, op basis van uw prioriteiten wat de werking van uw organisatie betreft.

Stappen

 1. Beslissing om uw activiteiten (al dan niet geleidelijk aan) te hervatten, afhankelijk van de beslissingen van de Belgische overheden.
 2. Oprichting van een "exitplan"-cel, bestaande uit een vertegenwoordiger van uw directie, uw IDPB, uw HR-dienst, uw dienst Facilities en onze deskundigen.
 3. Contact met uw arbeidsarts om met hem te bespreken voor welke functies en werkposten in uw bedrijf de lockdown het eerst moet worden beëindigd, afhankelijk van de noden en de vereisten van uw activiteit. Uw arbeidsarts kan samen met u bepalen wat de verstandigste keuzes zijn wanneer het gaat om de planning van de werkhervatting van de verschillende functies, zodat de veiligheid van uw werknemers en die van uw bezoekers/klanten kan worden gegarandeerd.
 4. Specifieke COVID-19-risicoanalyse (zie onderstaande beschrijving) van alle functies van uw organisatie, uitgevoerd door onze deskundigen ter plaatse (indien nodig). De bedoeling hiervan is om duidelijk te maken welke preventiemaatregelen moeten worden genomen per werkpost en per functie, om de eventuele aanpassingen die nodig zouden zijn, goed te kunnen voorbereiden.
 5. Verslag van de risicoanalyse op basis van de prioritaire functies: dat zal het mogelijk maken om een plan op te stellen met de acties (preventiemaatregelen) per functie/werkpost, in rechtstreekse samenhang met de beslissingen die samen met de arbeidsarts werden genomen, conform de volgorde waarin de verschillende activiteiten opnieuw zullen worden opgestart.
 6. Invoering van de aanbevolen preventiemaatregelen voor de functies 1.
 7. Opstart van de activiteit van de functies 1 (de meest prioritaire functies).
 8. Invoering van de preventiemaatregelen voor de functies 2.
 9. Opstart van de activiteiten voor de functies 2.
 10. Enz.

Deze methodologie zal het mogelijk maken voor u om een beeld te krijgen van de activiteiten die geleidelijk aan zullen worden hervat en om een concreet overzicht te hebben van de invoering van de door de risicoanalyse voorgestelde maatregelen.

Afhankelijk  van de evolutie van de pandemie en van de maatregelen die de overheden opleggen voor de beëindiging van de lockdown, kunnen de vooropgestelde tijdruimtes variëren.

Aanbevelingen

In het kader van onze methodologie raden we u ook aan om, voorafgaand aan en tijdens de (geleidelijke) hervatting van uw activiteiten, de volgende aanbevelingen op te volgen:

 • Wees duidelijk in uw communicatie aan uw personeel over de datum waarop de activiteiten worden hervat en, indien het gaat om een geleidelijke hervatting, over de verschillende stappen van die hervatting.
 • Besteed in het bijzonder aandacht aan het onthaal van de medewerkers die terug naar de werkplek komen. Wij kunnen u die dag begeleiden.
 • Geef blijk van een luisterend oor, empathie en begrip voor de situatie, die voor elk van uw werknemers uiteraard anders is. (Specifieke diensten - psychosociale aspecten)   
 • Communiceer duidelijk over de ingevoerde preventiemaatregelen.
 • Enz.


Duur van de interventies van Cohezio

De timing is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en van het aantal functies in het bedrijf.

Onze deskundigen staan voor u klaar voor het leveren van prestaties per halve dag (4u).


Interesse ?

Wacht dan niet langer en neem contact op met uw arbeidsarts van Cohezio.