De juiste psychosociale begeleiding om u door de crisis te helpen
Actueel 24 februari 2021

De juiste psychosociale begeleiding om u door de crisis te helpen

Middenin de crisis rond COVID-19 worden organisaties geconfronteerd met enorme uitdagingen op het vlak van gezondheid en economie, maar ook op menselijk vlak. De crisis heeft immers een groot effect op het fysieke en psychologische welzijn van de werknemers en beïnvloedt hun motivatie. Dat kan gevolgen hebben voor hun professionele efficiëntie (zowel op kwantitatief als op kwalitatief niveau), op hun absenteïsme of op hun inzet op korte of middellange termijn. Voor werkgevers is het dus erg belangrijk om aandacht te besteden aan de gevoelens van onbehagen die verband houden met de COVID-19-crisis, om hun werknemers te ondersteunen en opnieuw een beroep te doen op hun inspanningen. Het is belangrijk om zorg te dragen voor de teamspirit en de solidariteit tussen collega’s, door meer bepaald discussieruimtes, dialoog en interpersoonlijke relaties te bevorderen. 

Met het oog op de verregaande psychosociale en organisatorische gevolgen van de huidige crisis, reikt Cohezio u – in samenwerking met BAO Group – verschillende tools aan om u te helpen zorg te dragen voor uw medewerkers.


Informatie

Cohezio stelt een hele reeks informatiefiches en artikels ter beschikking om u te informeren over specifieke aspecten van deze crisis, zoals telewerken, omgaan met agressie, het toepassen van de voorzorgsmaatregelen i.v.m. COVID-19 door iedereen, enz. We bieden u ook sensibiliseringscampagnes via webinars over uiteenlopende thema’s, waaronder motivatie, vermoeidheid, veerkracht, enz. We passen ons aan uw specifieke behoeften aan.


Diagnose

Wilt u graag weten hoe het met uw werknemers gaat, welke profielen of diensten de meeste schade hebben geleden en wat hun prioritaire noden zijn? We kunnen u verschillende tools voor risicoanalyse aanreiken. Dat kan via een (al dan niet digitale) vragenlijst, via focusgroepen of via een individueel gesprek. 


Ondersteuning

Die ondersteuning kan gebeuren hetzij via een individueel gesprek, hetzij in groep, met fysieke aanwezigheid of op afstand. Het kan gaan om een debriefing naar aanleiding van de rouw om een collega, of om een specifieke, moeilijke situatie op het werk. Cohezio biedt u eveneens (via onze partner Experconsult) een psychosociale check-up.

De ondersteuning kan ook worden georganiseerd in de vorm van een praatgroep, om plaats te maken voor het uiten van emoties en om concrete mogelijkheden te geven om zich beter te voelen. Ons team van preventieadviseurs psychosociale aspecten (PAPA’s) staat ook klaar om gedurende heel deze crisisperiode managers en werkgevers te begeleiden met hun kennis en ervaring. Ook "peer coaching" tussen bedrijven kan worden georganiseerd op aanvraag.


Interventie

Eventuele spanningen en conflicten hebben de neiging erger te worden in het kader van een algemene crisis. Aarzel niet een beroep te doen op uw interne vertrouwenspersonen of op Cohezio om dit soort situaties te beheren. De preventieadviseurs psychosociale aspecten (PAPA’s) zorgen voor de supervisie en opleiding van de vertrouwenspersonen en geven hen raad. Onze coaches zijn ook ter beschikking als aanvulling op onze interventies.


Begeleiding en coaching

Afhankelijk van uw behoeften staan onze preventieadviseurs psychosociale aspecten (PAPA’s) en onze coaches (van BAO Group) klaar om naar u te luisteren en u praktische raad te geven, of om u te begeleiden in deze moeilijke periode voor u, uw teams en uw managers.

Om u zo goed mogelijk te ondersteunen, bieden we zowel individuele begeleiding als begeleiding voor groepen. We kunnen u eveneens al onze expertise bieden op het vlak van onder meer teammanagement op afstand en het omgaan met stress, conflicten of verslaving.


Sensibilisering en opleiding

Onze teams organiseren sensibilisering en opleidingen die de werknemers en/of managers tools of praktische adviezen kunnen aanreiken. De eigen veerkracht ontwikkelen tijdens periodes van onzekerheid en verandering, beter leren omgaan met onze emoties en stress om gevallen van burn-out zoveel mogelijk te voorkomen: het zijn thema’s waarrond we u en uw teams kunnen informeren en opleiden. En meer specifiek voor de hiërarchische lijn is er onze expertise wat betreft het beheer van psychosociale risico’s, het vermogen om teams die aan telewerk doen, te motiveren en ze (opnieuw) een gevoel van zin en betekenis te geven, de voorbereiding van de fysieke terugkeer naar de werkvloer, enz.


Globaal actieplan

Naast het ondernemen van die specifieke en gerichte acties is het ook belangrijk om na te denken over een algemene strategie, op middellange en lange termijn. Onze preventieadviseurs psychosociale aspecten (PAPA’s) stellen voor om die denkoefening samen met u te doen en u raad te geven bij het opstellen van dat actieplan.

Welke tools of diensten stemmen het best overeen met uw behoeften? Wat zijn de psychosociale prioriteiten, rekening houdend met de eigenheid van uw sector of bedrijf? We stellen u voor om dat samen te analyseren. We kunnen ook een begeleiding op maat uitwerken voor u en u advies geven, om de meest relevante maatregelen te kiezen voor uw situatie. Neem gerust contact op met ons via het secretariaat van de psychosociale afdeling (02/505.74.88, sec.rim@cohezio.be) of via onze Academy (academy@cohezio.be).

 

Catherine Jadoul
Psycholoog en manager van de psychosociale afdeling van Cohezio
in samenwerking met Virginie Di Giamberardino
Preventieavidseur psychosociale aspecten